Nieuwbouwwijk in Hoogeveen verwarmd met waterstof

Dit artikel verscheen op warmtenetwerk.nl op 12 maart 2019

In de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost in Hoogeveen gaan woningen voor de verwarming gebruik maken van waterstof in plaats van aardgas. De blauwdruk is in de toekomst geschikt voor een miljoen Nederlandse woningen, vertelt projectmanager Willem Hazenberg van initiatiefnemer Stork.

In de nieuwe wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen start in 2020 de bouw van tachtig woningen die verwarmd gaan worden via een cv-ketel die op (groene) waterstof werkt. Met de zogenoemde waterstofwijk heeft Hoogeveen een landelijke primeur, vertelt Willem Hazenberg, projectmanager van Stork, initiatiefnemer en penvoerder van het consortium dat de pilot ontwikkelt. “In de periode 2008 2011 heeft er een proef plaatsgevonden op Ameland. Maar nog nooit eerder is de hele keten – van de productie van waterstof tot de levering van warmte aan huis – op deze schaal bij elkaar gebracht.” Op verschillende locaties in Nederland lopen ook wel trajecten om waterstof toe te passen, maar deze zijn nog niet zo concreet als in Hoogeveen.

Het is de bedoeling dat de ervaringen in Nijstad-Oost leiden tot een blauwdruk die kan worden toegepast in andere – nieuwe en ook bestaande – wijken. “De blauwdruk zal niet uitsluitend technologisch zijn. Ook de maatschappelijke businesscase en de sociale acceptatie worden meegenomen”, licht Hazenberg toe. “Het gaat onder andere om thema’s zoals de veilige opwekking en opslag van waterstof, de eventuele aanpassingen aan de bestaande gasinfrastructuur, de mogelijke uitrol naar verschillende delen van het land, de ontwikkeling van nieuwe normen en de communicatie met bewoners.”

Lees verder op warmtenetwerk.nl