Nieuwe gids Milieuprestatieberekeningen

Eind december 2017 kwam de herziene versie uit van de Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen – hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen. De nieuwe versie heet: Milieuprestatieberekeningen.

De gids is een praktisch hulpmiddel voor interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van de grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit, die per 1 januari 2018 van kracht is. De milieuprestatie wordt bepaald met de bepalingsmethode gebouwen en GWW-werken van 1 augustus 2017 met toepassing van de actuele versie van de nationale milieudatabase (NMD).

Tijdelijke maatregel
In de Regeling Bouwbesluit (december 2017) is opgenomen dat de resulterende waarde van de milieuprestatieberekening tot nader orde mag worden verhoogd met 0.4. Met deze mogelijkheid worden de bestuurlijke afspraken zeker gesteld dat de Bouwbesluit-grenswaarde 1.0 voor de huidige reguliere woningbouw eenvoudig haalbaar is. Deze mogelijkheid is een tijdelijke maatregel. In overleg met het Overlegplatform Bouwregelgeving zal het ministerie van BZK besluiten of deze mogelijkheid kan worden aangepast of vervallen. Gestreefd wordt de uitkomst hiervan door te voeren in een wijziging van de Regeling Bouwbesluit per 1 juli 2018.

De gids bevat geen verklaring van de bouwregelgeving, en ook niet van de bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken op zich. Voor de uitleg daarover wordt verwezen naar de website van respectievelijk de rijksoverheid en die van SBK/milieudatabase. Jammer genoeg zijn er in het digitale document geen werkende links opgenomen.

Ook gaat het niet over de reken- en schematiseringsregels bij het ‘uittrekken’ van gebouwen voor het berekenen van de hoeveelheden; dat vindt SBK een verantwoordelijkheid binnen de verschillende rekeninstrumenten. Ook dit is jammer: de Lente-akkoord partijen hadden juist gevraagd om hier helderheid in te scheppen.

U kunt hier de gids Milieuprestatieberekeningen downloaden.