Nieuwe ZEN themagroep: Doorrekening optimale BENG 1

De gemeente Amsterdam wil de BENG-eisen aanscherpen. Het Lente-akkoord betoogt dat verdere aanscherping van BENG 1 weinig CO2 reductie oplevert. Klopt dit? Deze onderzoeksvraag, met expliciete focus op BENG 1, gaan we samen met geïnteresseerde gemeenten beantwoorden. Met dit praktische onderzoek wil Lente-akkoord/ZEN meer zicht krijgen op de reikwijdte van BENG 1 in relatie tot TOjuli en de materiaalimpact (MPG). Ten slotte willen we de kosten bekijken.

Conflicterende effecten
BENG 1 en TOjuli blijken conflicterende effecten te hebben. Meer isoleren zorgt voor kans op oververhitting in de zomer. Een oplossing hiervoor zijn bouwkundige maatregelen om zon te weren en/of koeling. Dit laatste zorgt echter voor iets meer CO2 uitstoot, maar wat is precies de orde van grootte? Wat zijn de getalswaarden? Idem voor de materiaalcomponent van een nog betere schil. Wat is het CO2 effect van toenemend materiaalgebruik?

Dit onderzoeken we voor verschillende woningtypen, zowel grondgebonden als gestapeld. In het onderzoek zullen ook beredeneerde uitspraken worden gedaan over een optimale BENG 2 en BENG 3.

Doelstelling en methode
Het doel van deze themagroep is het doorrekenen van woningprojecten op implicaties voor BENG 1, TOjuli, MPG en CO2. Voor de gestapelde bouw worden Amsterdamse voorbeelden doorgerekend.

Onderzoekers, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers komen hiertoe drie keer digitaal bij elkaar en bespreken de opzet, de tussenresultaten en eindresultaten van het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Nieman RI en W/E Adviseurs.

Gemeente Amsterdam, gemeente Amersfoort, BPD en Heijmans hebben zich al aangemeld. RVO en BZK worden uitgenodigd om deel te nemen. De themagroep start 30 maart 2021. Afronding vóór 1 juli 2021. Na afloop zullen de resultaten via een webinar breed gedeeld worden.

Voor wie?
Vooral gemeenten die van plan zijn om de BENG-eisen aan te scherpen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze themagroep. De maximale groepsgrootte is (omwille van de interactie) 15 personen.

Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op 30 maart van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Locatie: MS Teams
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.
Aanmelden: Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar cb@lenteakkoord.nl.

Zie ook: "Lente-akkoord partners zeer kritisch over Amsterdamse BENG" (28-9-2020)