Nieuwe ZEN themagroep: EPV verdieping

Datum: vrijdagmiddag 16 november van 14.00-16.00 uur

In de zomer van 2018 kwam de ZEN themagroep EPV twee maal bij elkaar. Henk Bouwmeester schreef naar aanleiding hiervan twee publicaties.

Op verzoek van de deelnemers organiseren we nu een vervolg, waarbij we focussen op:
- de ervaringen met EPV;
- hoe krijg je EPV als corporatie goed geregeld in je organisatie?
- ook verkennen we de mogelijkheden van EPV light. Onder welke omstandigheden is dit een reële optie? Wat is hier voor nodig?

Nieuwbouw én bestaande voorraad
We beperken ons niet tot EPV voor nieuwbouw, maar richten we ons op EPV voor nieuwbouw én bestaande voorraad. Bij de deelnemers denken we aan een mix van corporaties die EPV incasseren en bouwers die werken met prestatiegarantie. We vragen ook onderzoeksbureau CE Delft om deel te nemen aan deze themagroep. CE Delft is momenteel bezig met een evaluatie van de ervaringen met EPV. De themagroep wordt voorgezeten door Jeffrey Mennen (Stroomversnelling).

Meer informatie en aanmelden
Wie:
Corporaties en ontwikkelende bouwbedrijven die praktijkervaring hebben met één of meer EPV-projecten en prestatiegarantie. Deelnemers aan de eerdere themagroep die belangstelling hebben worden verzocht zich opnieuw aan te melden.
Doel: Verkennen, delen en oplossen voorkomende praktijkproblemen rond EPV. Verkennen kansen, wensen en valkuilen van een EPV light.
Datum: Eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 16 november. Aanvang 14.00 uur. Eindtijd 16.00 uur. Een vervolgdatum in 2019 wordt in overleg met de deelnemers geprikt.
Locatie: nog te bepalen, centraal in het land/Utrecht, liefst bij één van de deelnemers.
Trekker/gespreksleider: Jeffrey Mennen (Stroomversnelling).

U kunt zich hier aanmelden