Omrekening EPC naar energielabel bekend

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen vastgesteld, in overleg met de marktpartijen uit het Lente-akkoord. Bij de NEN 7120 methode, die per 1 juli 2012 in werking treedt, wordt de volgende indeling voorgesteld.

Het energielabel voor nieuwbouwwoningen wordt vastgesteld op het moment van oplevering van de nieuwe woning. Er vindt op dat moment een opleverkeuring plaats op basis van de berekende EPC zoals bepaald met NEN 7120. Als de woning bij oplevering voldoet aan de EPC berekening, dan resulteert uit bovenstaande tabel het energielabel, variërend van A tot A++++.

De energielabelklasse indeling voor nieuwbouwwoningen moet nog officieel worden vastgesteld en gepubliceerd in de bijlage van de Regeling Energieprestatie Gebouwen. De labelklasse indeling voor utiliteitsgebouwen is nog niet bekend.


EPC (woningbouw)LabelEPC ≤ 0,2A ++++0,2 < EPC ≤ 0,4A +++0,4 < EPC ≤ 0,6A ++0,6 < EPC ≤ 0,8A +0,8 < EPC < 1,05


A