• Nieuws
  • 11/10/2023

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

In de praktische handreiking “Woningbouw met een lage MPG” laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag.

Praktische handreiking woningbouw met een lage MPG Lente akkoord

In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister De Jonge aan per 01-01-2025 de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aan te willen scherpen naar 0,5. Deze aanscherping stelt de bouwsector voor een flinke uitdaging. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht en geven je hiermee handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Inzicht in de impact van verduurzamingsstrategieën

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is het inzicht wat de globale impact is van bepaalde strategieën. Deze percentages zijn bijeen gebracht in een grafiek waarin duidelijk te zien is dat het toepassen van materialen met een lage milieu-impact (waaronder biobased producten) veel effect heeft op de uitkomst van de MPG-berekening. Dat onderstreept het belang om op korte termijn meer kaarten van deze producten in de NMD te krijgen.

Praktische handreiking woningbouw met een lage MPG Lente akkoord 002

De handreiking is ontstaan met medewerking van marktpartijen die betrokken zijn bij het Lente-akkoord netwerk. De werkzaamheden zijn inhoudelijk begeleid door de deelnemers aan de MPG-themagroep. Deze groep kijkt naar de kansen en uitdagingen om met deze bepalingsmethode tot een integraal inzicht te komen van de duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Meer informatie over de MPG-themagroep vind je hier. W/E Adviseurs verrichtte het onderzoek voor de handreiking. Henk Bouwmeester verzorgde en coördineerde alle tekst. Helen Visser van Bouwend Nederland is voorzitter van de themagroep.