Publicatie: Duurzame warmte en koude

Nederlands aardgas was in ons land altijd ruimschoots en goedkoop voorhanden. Dat is aan het veranderen. In Noord-Oost Nederland kan steeds minder worden gewonnen, veel aardgasnetten zijn verouderd en de energievraag verschuift: minder aardgas en meer elektriciteit. Maar ook duurzame warmtenetten kunnen (op specifieke locaties) voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw een oplossing vormen.

De publicatie ‘Duurzame warmte en koude’ geeft een lezenswaardig overzicht van aansprekende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Nederlandse en Vlaamse bedrijven blijken een belangrijke rol te spelen bij innovaties en lopen voorop met technieken als horizontaal gestuurde boringen, geothermie en seizoenopslag van warmte en koude. Een minpunt van het boek is dat nadelen, knelpunten en leerpunten rond warmtelevering geheel ontbreken. De bewoner/gebruiker komt nergens aan het woord.

De mate van duurzaamheid van de geleverde warmte speelt een belangrijke rol in de EPC berekening voor nieuwbouwwoningen. Als het gaat om restwarmte van afvalverbranding en industriële bedrijvigheid gaat het nog steeds om verbrandingsprocessen, en worden ze in de EMG als zodanig gewaardeerd. Echt uitmuntend zijn warmtenetten gebaseerd op geothermie of biovergassing. Deze voorbeelden staan ook in het boek, al zijn ze zeldzamer en kleinschaliger. De duurzaamheidscores zijn overigens niet vermeld.

Het boek bevat een groot aantal kleurenfoto's, infographics en schema's. Ondanks de minpunten toch de beste publicatie op dit moment voor de in duurzaamheid en warmtelevering geïnteresseerde ontwikkelaar, woningcorporatiemedewerker en aannemer.

Klaas de Jong - Duurzame warmte en koude
104 pagina’s, ISBN 9789082384055
Uitgeverij Toetssteen, oktober 2016 derde herziene druk.
Kosten 15 euro.
Te bestellen via bol.com.