Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG

In januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. Vooruitlopend op dat moment wil het ZEN Platform via de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Ervaringen uit de markt zijn hierbij essentieel.

Op 10 juli kwam de themagroep MPG voor de derde maal bijeen. Allereerst zijn de resultaten van de EPG/MPG berekeningen van de aangeleverde projecten besproken. Bureau DGMR heeft al deze projecten nagelopen, de berekening gecontroleerd en waar nodig aangepast en vervolgens varianten gemaakt waarbij de woning op BENG-niveau gebracht is.

De meeste woningen waren wél NOM of EPC-0, maar voldeden nog niet aan alle drie de BENG indicatoren (met name de eerste indicator werd veelal niet gehaald). De extra isolatie die toegevoegd moest worden leidt ertoe dat de MPG score stijgt. Daar staat tegenover dat de woningen vaak meer PV hebben dan nodig is om aan BENG te voldoen. Voor het onderzoek heeft DGMR het aantal PV-panelen naar beneden aangepast zodat precies aan alledrie de BENG indicatoren voldaan wordt. Dit heeft uiteraard een verlagend effect op de MPG.

Slechts één type zonnepaneel
Het is opmerkelijk dat er maar één type zonnepaneel in de MPG-database is opgenomen, terwijl PV zo’n groot aandeel in de milieubelasting heeft. Ook zijn er verschillende typen panelen op de markt (glas/glas en glas/vinyl) waarvan de aanwezigen vermoeden dat de milieubelasting aanzienlijk zou kunnen verschillen. Hoeveel afdichtingstape wordt toegepast in (zeer luchtdichte) woningen? Dit is door één van de deelnemers ingeschat: voor één project van 34 woningen is 25 km tape gebruikt (dus 735 m tape per woning).

Variantenstudies
Voor de twee-onder-een kapwoning is inmiddels de variantenstudie uitgevoerd. De variantenstudie zal ook uitgevoerd worden voor:
• Hoekwoning (aardbevingsbestendige seniorenwoning)
• Appartementencomplex (het woonzorgcomplex)
• Vrijstaande woning

Bij de bespreking van de resultaten van de variantenstudie van de twee-onder-een kap woning komen de volgende punten naar voren:
• Installaties maken een zeer groot deel uit van de MPG-score. De database bevat echter een zeer beperkt aantal installaties, waarbij ook niet altijd duidelijk is wat er nu precies in zit. Gezien de impact op het eindresultaat is het zorgelijk dat er zo weinig keuzemogelijkheden zijn binnen de database.
• Accu’s zijn niet opgenomen in de database. DGMR checkt of zij een uitspraak kunnen doen over de milieubelasting van accu’s.
• De vraag komt op hoe de woning er (indicatief) uit ziet als er 30% meer gevel/dak is: over hoeveel uitbouwtjes/erkers heb je het dan? DGMR probeert een indicatieve schets voor één woning te maken.

Leidt NMD 2.0 tot aanscherping MPG?
Sinds half juni 2017 is er een nieuwe versie van de NMD beschikbaar. DGMR heeft voor een project de oude MPG berekening opnieuw ingelezen in de nieuwste versie van de software. De MPG van het project stijgt als gevolg van deze nieuwe database van 0.48 naar 0.78. Het is de verwachting dat de MPG van een aantal projecten zelfs boven de grenswaarde van 1.0 zal gaan stijgen. Zo zit de aardbevingsbestendige woning bijvoorbeeld in de ‘oude’ database al vlak tegen de grenswaarde aan.

Voor die projecten die beschikbaar zijn in de DGBC-tool kan de nieuwe MPG-waarde vrij eenvoudig opnieuw bepaald worden. DGMR zal dit voor die projecten inzichtelijk maken. Het is onduidelijk of er nog een aanpassing van de MPG-eisen komt in het Bouwbesluit of dat er een correctiefactor geïntroduceerd wordt die dit effect van de nieuwe database repareert (vergelijkbaar met Cepc bij EPG-berekeningen). Wanneer er niets gedaan wordt, betekent de overstap naar NMD 2.0 een impliciete aanscherping van de MPG-eisen omdat de voorgenomen eisen nog gebaseerd waren op NMD versie 1.8.

Afgesproken wordt dat ZEN/Lente-akkoord, vooruitlopend op het definitieve rapport van deze themagroep, in de zomer al vast een e-mail stuurt naar het ministerie van BZK met daarin de volgend punten:
• Zorgen over het effect van een wijzigende database op de uitkomsten van MPG-berekeningen;
• Zorgen over de beperkte omvang van de database, zeker wat betreft installaties omdat deze een aanzienlijk deel van de MPG-score bepalen;
• Oproep om de rekenregels op korte termijn te verhelderen zodat voor iedereen duidelijk is welke onderdelen wel en niet meegenomen moeten worden in een berekening. De richtlijnen over hoe een berekening gemaakt moet worden zijn op dit moment onvoldoende duidelijk.

Op 26 september vindt de laatste MPG themagroep bijeenkomst plaats. Dan wordt de eindrapportage besproken.