RVO-begrippenlijst nu ook als pdf-bestand

tower-of-babel1Er zijn momenteel veel begrippen in omloop als het gaat om de energie-ambities voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. In de praktijk is er verwarring over wat ze precies betekenen. De begrippenlijst van RVO geeft een overzicht en definities.

Wat is de definitie van ‘bijna energieneutraal’ (BENG) en wanneer gebruik je deze term? Wat is gebouwgebonden energieverbruik precies? En wat is de wettelijke definitie van Nul-op-de-meter?

De RVO begrippenlijst gebouwen geeft antwoord op dergelijke vragen. Per begrip wordt allereerst een korte omschrijving gegeven en aangegeven waarvoor het begrip wordt gebruikt. Daarna volgt een toelichting met definities, bronnen en verwijzingen naar meer informatie. Per begrip is vermeld of het specifiek voor woningen of utiliteitsgebouwen is bedoeld. De begrippenlijst is nu ook verkrijgbaar in pdf-formaat.

De lijst van definities is opgesteld op verzoek van de partners van het Lente-akkoord. Praktijkprofessionals Onno Dwars van VolkerWessels en Theo Smits van Heijmans hebben meegelezen en suggesties aangedragen.