Salderingsregeling wordt in 2020 terugleversubsidie

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten dat de huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. De minister gaat uit van een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar voor de consument.

Het Rijk hanteert momenteel meerdere subsidieregelingen die zijn gericht op het opwekken van duurzame stroom; de salderingsregeling, de postcoderoosregeling, SDE+, en de Energie investeringsaftrek. Minister Wiebes schreef op 16 juni aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. Verder zegt de minister te overwegen om ook de postcoderoosregeling in de vervanger van de salderingsregeling op te nemen. Voor huidige gebruikers van de salderingsregeling komt er een "soepele overgangsregeling". Details van die regeling zijn nog niet bekend.

Subsidieplafond
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Voor de terugleversubsidie wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld, waarbij het streven is dat de consument de investering in zonnepanelen gemiddeld binnen 7 jaar terug kan verdienen. Deze constructie maakt het mogelijkheid om de subsidie aan te passen aan een verdere prijsdaling van zonnepanelen.

Het blijft aantrekkelijk om zelf stroom op te wekken voor eigen gebruik; de consument betaalt hier ook na 2020 geen energiebelasting of ODE over. Momenteel verbruikt een huishouden met zonnepanelen gemiddeld 20% van de zelf opgewekte zonnestroom. Door slimme technieken toe te passen, en door de ontwikkeling van accu's voor kortdurende opslag kan zo'n 60% van de opgewekte elektriciteit worden gebruikt.

Aanvraagprocedure
Subsidie wordt verstrekt door eenmalig een beschikking aan te vragen bij RVO.nl. Vervolgens geeft RVO.nl een beschikking af, inclusief het maximum aantal kWh dat teruggeleverd mag worden. RVO.nl geeft aan de netbeheerder door dat er een beschikking is, en het maximum aantal kWh. De netbeheerder legt dit vast in het aansluitingenregister. De verrekening van de subsidie vindt plaats via de energieleverancier; deze kan het voorschot direct aanpassen.

Slimme meter verplicht
Voor de aanpassing van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Daarom wil de minister een slimme meter verplicht gaan stellen bij zonnepanelen.

Reactie Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
De NVDE is tevreden met de nieuwe regeling. "Het is goed dat minister Wiebes nu bevestigt dat de terugverdientijd van particulieren die zonnepanelen op het dak leggen, rond de zeven jaar zal blijven. Het is ook mooi dat de terugleversubsidie particulieren en mogelijk ook andere doelgroepen stimuleert om het hele dak vol te leggen, in plaats van alleen voor eigen gebruik te produceren."

"Punt van zorg is dat er voldoende budget moet worden gereserveerd om in het eerste jaar van ingaan alle bestaande systemen van een beschikking te voorzien, én er moet voldoende ruimte zijn om ook nieuwe investeerders die subsidie te geven. Gegeven de onzekerheden in de groei van de zonnestroommarkt is dat lastig en moet dat goed worden uitgewerkt. Het is ook belangrijk dat de overgang naar een nieuwe regeling zeer soepel zal verlopen en dat dit snel duidelijk wordt."

Reactie Energie-Nederland
Branchevereniging Energie-Nederland is minder optimistisch in haar reactie. Men vreest dat de administratieve voorbereiding op de nieuwe regeling vertraging zal oplopen. "Om de terugleversubsidie te realiseren, moet EZK de benodigde regelgeving organiseren. De energieleveranciers kunnen op basis daarvan hun processen gaan inrichten. Het wijzigen van processen kent binnen de energiesector vaste termijnen, wat betekent dat dit najaar de details en regeling al helemaal zouden moeten zijn uitgewerkt. Het is dus nog maar de vraag of dit alles op tijd gerealiseerd kan worden. Wellicht dat invoering op een later tijdstip realistischer is."

Lees meer
Gevolgen versobering saldering voor Zeer Energiezuinige Woningen (10-11-2017)