ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Donderdagmiddag 29 maart 2018
13.00 uur - 17.00 uur


Naar verwachting vervalt eind 2018 de plicht voor netwerkbedrijven om nieuwbouw op aardgas aan te sluiten. Binnen korte tijd gaat dus een grote omslag plaatsvinden! Bijna tegelijkertijd gaan per 2020 de energie-eisen voor nieuwbouw naar Bijna Energieneutraal. Dit geeft wind in de rug voor fossielvrije oplossingen. BENG én aardgasloos is een goede combinatie. Tot zover de regelgeving.

Nu de praktijk. Hoe gaan we die aardgasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Hoe staan netbeheerders en gemeenten aan de lat? Tijdens het middagcongres Aardgasvrije Nieuwbouw - Zo doe je dat hoort u de laatste inzichten uit de praktijk. Een aanrader voor alle bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, gemeenten en adviseurs die serieus werk willen maken van aardgasvrije nieuwbouwwoningen en -wijken.

Datum: dondermiddag 29 maart 2018
Locatie: Fort Voordorp, Utrecht

De lunch staat klaar vanaf 12.30 uur. Het inhoudelijke programma duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM
13.05 uur Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie ministerie BZK
13.25 uur Liesbeth van Tongeren, Lid Tweede Kamer namens GroenLinks
13.45 uur Marc van der Linden, CEO Stedin
14.00 uur Start eerste reeks parallelsessies (60 minuten)
15.00 uur pauze
15.30 uur Start tweede reeks parallelsessies (60 minuten)
16.30 uur Claudia Reiner, vicevoorzitter Uneto-VNI en lid Taskforce Bouwagenda
16.45 uur Topkok Pierre Wind deelt zijn visie op het nieuwe koken
17.05 uur Borrel en hapjes

Deelsessies

In de deelsessies staan praktijkervaringen centraal. De sessies duren 60 minuten, met veel ruimte voor het stellen van vragen.

RONDE 1


1.1. De aardgasvrije ambitie gaat goed samen met de BENG-eisen per 2020. Harm Valk, Nieman Groep licht toe. Welke aardgasvrije BENG- en NOM-concepten ziet hij in de praktijk? Ook schenkt hij aandacht aan de technische oplossingen voor tapwater. In uitvoering: aardgasvrij appartementengebouw Oost-Boswinkel in Enschede. Zonder WKO of warmtelevering, met EPV. Luc Bakker, Nijhuis Bouw licht toe. Sessieleider: Harm Valk, Nieman RI.

1.2. De ZEN themagroep Gasloze Nieuwbouw heeft een brochure gemaakt met praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Pieter van Alphen, Techneco licht de uitkomsten toe. Peter Heijboer (DWA) zet de kosten van de verschillende alternatieven op een rijtje. Sessieleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

1.3. Twee aardgasvrije gerealiseerde ZEN nieuwbouwprojecten in de praktijk. Ontwikkelaars/bouwers lichten hun concept toe en vertellen wat ze ervan hebben geleerd. Dick Boelen, DuraVermeer over Rijswijk Buiten. Dick van Ginkel, Van Wijnen over Groevenbeek Noord in Ermelo en Armand van Ommen, Fijn Wonen wat ze hiervan geleerd hebben voor hun woonconcept. Sessieleider: Benno Oosterom (Doduva).

1.4. Twee aardgasvrije gerealiseerde EPV nieuwbouwprojecten in de praktijk. Corporaties vertellen over hun gerealiseerde NOM-EPV project en wat ze ervan hebben geleerd. Ingrid Pierik, Wonion over 38 woningen in Ulft. En Joris Wismans van Goed Wonen over hun NOM woningen in Gemert. Hoe EPV te verbeteren zodat het beter werkbaar is? Sessieleider: Maarten Georgius, Aedes.

1.5. Henri Bontenbal, Stedin over de gastransitie voor netbeheerders. Er is veel meer onderling begrip nodig tussen netbeheerder en bouwprofessionals. Hij doet een eerste handreiking. Hoe bouwen we het gas af in nieuwbouw? Wat betekent all electric voor een woonwijk? Sessieleider: Helen Visser, Bouwend Nederland.

1.6. Willem Hooijkaas (voorzitter Nederlands Platform Warmtepompen) geeft een overzicht van de mogelijkheden op het gebied van warmtepompen. Sessieleider: Jan Fokkema, NEPROM.

1.7 Waarom moet en kan alles aardgasvrij? De opgave voor aardgasvrije nieuwbouw vanuit het perspectief van gemeenten. Presentatie door Maya van der Steenhoven, Programmabureau Warmte-Koude Zuid-Holland. Sessieleider: Jeroen Hoving, VNG.

RONDE 2


2.1. De aardgasvrije ambitie gaat goed samen met de BENG-eisen per 2020. Harm Valk, Nieman Groep licht toe. Welke aardgasvrije BENG- en NOM-concepten ziet hij in de praktijk? Ook schenkt hij aandacht aan de technische oplossingen voor tapwater. In uitvoering: aardgasvrij appartementengebouw Oost-Boswinkel in Enschede. Zonder WKO of warmtelevering, met EPV. Luc Bakker, Nijhuis Bouw licht toe. Sessieleider: Harm Valk, Nieman RI.

2.2. De ZEN themagroep Gasloze Nieuwbouw heeft een brochure gemaakt met praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Pieter van Alphen, Techneco licht de uitkomsten toe. Peter Heijboer (DWA) zet de kosten van de verschillende alternatieven op een rijtje. Sessieleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

2.3. Twee aardgasvrije gerealiseerde ZEN nieuwbouwprojecten in de praktijk. Ontwikkelaars/bouwers lichten hun concept toe en vertellen wat ze ervan hebben geleerd. Dick Boelen, DuraVermeer over Rijswijk Buiten. Dick van Ginkel, Van Wijnen over Groevenbeek Noord in Ermelo en Armand van Ommen, Fijn Wonen wat ze hiervan geleerd hebben voor hun woonconcept. Sessieleider: Benno Oosterom (Doduva).

2.4. Ervaring van gemeente. Anne-Marie van Osch, projectmanager Duurzame Energie gemeente Almere over de technische, financiële en procesobstakels die zij tegenkomt bij het realiseren van een aardgasvrije nieuwbouwwijk. Sessieleider: Maarten Georgius, Aedes.

2.5. Ervaringen met duurzame warmtenetten. Hoogtemperatuur warmtenetten met fossiele bronnen zijn voor nieuwbouw die per 2020 aan BENG-eisen moeten voldoen, niet duurzaam genoeg. Arjen de Jong van Blue Terra vertelt over de alternatieven: lagere temperatuurnetten van 40 graden, WKO èn geothermie. Wat zijn de ervaringen hiermee? Aangevuld met een concreet project: Herman Eijdems vertelt over de laatste inzichten van Mijnwater Heerlen. Sessieleider: Jan Fokkema, NEPROM.

2.6. Hoe licht je de bewoner goed voor over de nieuwe aardgasvrije technieken voor koken, warm tapwater en verwarming in de woning? Als dit ook nog in een verplichte leaseconstructie gebeurt, is een goede service onontbeerlijk voor tevreden klanten. Teun Vercauteren en Claudia Esveldt (Eteck) vertellen aan de hand van een actuele casus. Maarten Markus (AM) gaat in op hun onderzoek naar bewonerservaringen. Han van Seumeren (AM) vertelt hoe zij in de praktijk van Schoemaker Plantage Delft hiermee bezig zijn met bewoners, aannemer, installateurs en bovenal hun rol als ontwikkelaar. Sessieleider: Helen Visser, Bouwend Nederland.

2.7. Robin Berg LomboXnet vertelt over We Drive Solar: een slim energie- en mobiliteitssysteem voor energieneutrale nieuwbouw met ambitie op lagere parkeernormen. En Irmine van der Geest (Syntrus Achmea) vertelt over hun nieuwbouw project met We Drive Solar. Sessieleider: Leendert Meijers, NVB-bouw.


Aanmelden
Voor de leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw) en voor ambtenaren bedragen de deelnamekosten € 95 excl. BTW. Voor overige deelnemers bedragen de deelnamekosten € 145 excl. BTW. U kunt zich hier aanmelden.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is kosteloos tot twee weken voor het evenement. Bij latere annulering wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf, en bij afwezigheid zonder afmelding worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk.

U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl