Stand van zaken aardgasvrije nieuwbouwwoningen

Minister Ollongren heeft op 27 mei vragen van Kamerleden over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018 beantwoord.

Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuw te bouwen woningen met een aardgasaansluiting geen omgevingsvergunning meer. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang konden de gemeenten besluiten om een uitzondering. Tot begin mei 2019 is in 24 gemeenten van deze uitzondering gebruik gemaakt. Het betreft in totaliteit ongeveer 1200 woningen (red: dit is circa 2% van de woningbouwvergunningen).

Op basis van de vergunningaanvragen en de gemiddelde tijd van 22 maanden tussen vergunningaanvraag en de bouw van een woning heeft RVO een inschatting gemaakt van de techniek voor warmte bij woningen gebouwd tussen 1 juli 2018 en 30 april 2019. Vanwege de langere doorlooptijd van de vergunningaanvraag tot aan de bouw zijn de data van grote appartementengebouwen (meer dan 200 woningen) buiten beschouwing gelaten.


Download de Kamerbrief met de antwoorden van de minister downloaden.

Komende week verwachten we de brief van de minister aan de Tweede Kamer, met daarin de definitieve BENG-eisen, uitsluitsel over de eis aan oververhitting, en wellicht ook nieuws over het energielabel voor woningen. We wachten vol spanning af!