• Nieuws
  • 08/06/2022

Start onderzoek: wat vinden consumenten van houtbouw?

Hoe aantrekkelijk vinden verschillende doelgroepen nieuwbouwconsumenten houtbouw? Wat zijn voor- en nadelen van houten woningen? En wat is op dit vlak de perceptie van consumenten? Het Lente-akkoord 2.0 gaat hier onderzoek naar doen.

Verslag door Paul Diersen

“Er is nogal wat werk te verzetten want de huidige informatie over wat consumenten nou eigenlijk vinden van houtbouw, is ontoereikend.”, zo begint Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord 2.0, de bijeenkomst van de themagroep. Een inventarisatie van bestaand onderzoek wordt mogelijk al op 30 juni gepresenteerd tijdens de platformbijeenkomst in Hotel Jakarta in Amsterdam.

Onder leiding van Peter Kuindersma van Ingenii Bouwinnovatie (onderdeel van de Nieman Groep) gaan BPD, AM, Syntrus Achmea, Dura Vermeer en Parteon bestaand en nieuw onderzoek combineren tot een ultieme kennispaper voor marktpartijen die actief bezig zijn met houtbouw. Dankzij aanvullende medewerking van andere marktpartijen kan de themagroep gebruik maken van een grote hoeveelheid gerealiseerde houten woningen in verschillende segmenten.

Dat er behoefte is aan dit onderzoek, blijkt uit de grote interesse voor deze themagroep. Ook de timing is juist, gezien het feit dat veel deelnemers zelf al plannen hadden in deze richting.

Blauwdruk

Zoals BPD. Sander Klaver – marktanalist bij deze gebiedsontwikkelaar – deelt een opzet die volgens Woertman als blauwdruk zou kunnen dienen voor wat de themagroep de komende tijd gaat doen.

De aanleiding voor BPD om meer te willen weten over de consumentenwens ten aanzien van houtbouw komt onder meer voort uit de afspraken in de regio Amsterdam om vanaf 2025 een kwart van de opgeleverde woningen in meer of minder mate in hout uit te voeren, legt Klaver uit. Daarom maakte hij een onderzoeksvoorstel dat tot doel heeft om het maximaal mogelijke marktaandeel van houten woningen te achterhalen, meer te weten te komen over de perceptie en de wensen ten aanzien van houtbouw. Ook interssant: een antwoord vinden op de vraag hoe twijfelaars over de streep kunnen worden getrokken.

Een combinatie van deskresearch, interviews met bewoners en aanbieders van houten woningen, een grote enquête en projectbezoeken met potentiële klanten moet bruikbare informatie opleveren waaruit BPD lessen kan trekken. “We waren net begonnen met dit onderzoek, maar kregen het signaal dat het Lente-akkoord 2.0 met hetzelfde aan de slag ging.”

“Ik zie een duidelijke kans om samen te werken op basis hiervan”, reageert Sander Woertman. Ook Peter Kuindersma – die al een voorzet voor een onderzoek heeft gemaakt - ziet dat. “Dit sluit prima aan bij wat wij willen. Ook mijn voorstel begint met deskresearch. Er zijn namelijk al best wat interessante onderzoeken gedaan.”

De kunst zal zijn, zo vervolgt hij, die onderzoeken te verzamelen en bijeen te brengen in een publicatie. De meeste vooroordelen over houtbouw zijn weg te nemen. “Het lastige is wel: er is nooit één aspect dat bepaalt of iemand zich goed voelt in een woning of in een gebouw. Voorbeeld: de één ervaart geluid van de buren als hinderlijk, de andere niet. Dat kan liggen aan of er goed contact is met de buren, of niet. Die perceptie, is een vak apart.”

Kuindersma verwacht – “als bijvangst”- ook hiaten in de bouwregelgeving en bepalingsmethoden te gaan aantreffen. “Wat je zult zien, is dat op vlakken als geluid de bepalingsmethode onvoldoende dekkend is voor dit type gebouw. Laagfrequente tonen – die nu in de norm worden uitgesloten – zullen meer aandacht moeten krijgen.”

Whitepaper als startpunt

Nog een deelnemer die al voorwerk heeft verricht: Terry van Gend, adviseur customer insights bij ontwikkelaar AM. “Binnen AM en binnen BAM is al veel kennis over houtbouw, alleen de consument ontbreekt nog in het verhaal. We hebben een plan bedacht om die kennis binnen te halen, zodat we daarop kunnen aansluiten. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Waar staat welke doelgroep? En vervolgens: welke campagnes moeten we doen, waarover communiceren we en welke documentatie stellen we op? Daarmee waren wij bezig – fijn dat we dit nu samen gaan oppakken.”

Van Gend ziet de deskresearch en de whitepaper die de themagroep gaat maken daarom als startpunt. “Een opmaat.” Want, zo zegt zij even later als de vraag rijst over de reikwijdte van het onderzoek dat de themagroep gaat doen: “We zijn op zoek naar informatie die er nog niet is. Daarom hebben we deze themagroep opgericht.”

Kortom: de wensen van diverse doelgroepen zijn interessant. Bewoners van houten woningen, maar ook consumenten die erover denken een houten woning te kopen. “Het is interessant om woonconsumenten in verschillende fases in te delen. En vervolgens ook weer in verschillende doelgroepen. Leeftijd en leefstijl zijn ook aspecten om mee te nemen.”

Huurders

Kes Brattinga van Syntrus Achmea is vanuit beleggersoogpunt ook benieuwd wat de consument vindt. “Een aantal van onze klanten zet in op houtbouw uit duurzaamheidsoverwegingen, maar we moeten ook kijken wat huurders daarvan vinden. De tevredenheid van huurders ten opzichte van wonen in een fossiel gebouw kan een reden zijn om wel of niet een hogere investering te doen.”

Woningtypen

Wat voor woonconsumenten geldt, geldt ook voor woningtypen. Jan-Willem Burggraaf, ontwikkelaar bij Amvest, merkt op dat het van belang is om te kijken naar ervaringen van bewoners in rijwoningen en gestapelde bouw. “Een vrijstaande houten woning in CLT, mooi afgewerkt, is voor een brede doelgroep niet haalbaar. Het zou mooi zijn dat we in dit onderzoek de juiste mensen kunnen enquêteren en het zo een slag verder brengen dan een overzicht van de standaard voor- en tegens van houten woningen.”

Geopperd wordt ook om aanbieders van houten woningen te vragen om input te leveren voor het onderzoek. “Als flexibele schil om ons groepje heen”, zegt Kuindersma.

Het plan waar de themagroep op uitkomt: het verzamelen van beschikbare onderzoeken en deze samenvatten in een whitepaper, als stap 1. Op basis daarvan – en de gaten in de informatie die dan worden geconstateerd – zal de themagroep de onderzoeksvragen opstellen.

Het idee is om deze eerste resultaten op donderdag 30 juni te presenteren tijdens de eerste platformbijeenkomst van Lente-akkoord 2.0 in Hotel Jakarta in Amsterdam.