Stedin faciliteert openbreken aardgas-contract bij nieuwbouw

Netbeheerder Stedin laat in een persbericht weten dat ontwikkelaars bij nieuwbouw de mogelijkheid krijgen om reeds aangegane contracten op basis van aardgas open te breken als een elektriciteitsnet ook mogelijk is. Een prima regeling, maar wel met een vreemde naam. Stedin spreekt in het persbericht namelijk van een "inkeerregeling"; dat is terminologie die normaal gesproken door de Belastingdienst wordt gebezigd, en die suggereert dat er sprake is van gewetenswroeging en boetedoening bij projectontwikkelaars. De realiteit is dat de keuze voor de infrastructuur over het algemeen door gemeenten wordt genomen.

Daarnaast gaat Stedin een ontbindende voorwaarde opnemen in contracten en green deals met gemeenten sluiten om zo min mogelijk nieuwe bouwprojecten met aardgas te beginnen. Stedin doet dit in anticipatie op de aansluitplicht die naar alle verwachting binnenkort uit de wet geschrapt gaat worden.

“We moeten nu al stoppen met het aanleggen van nieuwe gasinfrastructuur, als we in 2050 niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Daar kunnen we beter vandaag mee beginnen dan morgen” aldus Stedins Chief Transition Officer David Peters (foto). Stedin is van mening dat we naar een samenleving toe moeten die voor warmte niet afhankelijk is van aardgas. Daarom komt het bedrijf met drie maatregelen, die in lijn liggen met de op handen zijnde schrapping van de aansluitplicht op het aardgasnetwerk.

Inkeer
In het persbericht zegt David Peters: “Veel ontwikkelaars beseffen dat als ze nú nog huizen bouwen met aardgas, de waarde hiervan op langere termijn zal dalen. Voor die ontwikkelaars die tot inkeer komen, staan wij open en gaan we graag mee om de tafel zitten om te kijken welk alternatief voor aardgas we kunnen kiezen”.

Daarnaast wil het bedrijf wanneer is ingestemd met de wetswijziging ontbindende voorwaarden opnemen in de contracten die vanaf dan getekend worden. “De verwachting is dat de wet pas vanaf juli van kracht zal zijn. Maar met dat vooruitzicht willen wij al vanaf nu liever geen contracten meer aangaan met aardgas. Daarom gaan we een ontbindende voorwaarde toevoegen aan alle nieuwe contracten die het mogelijk maakt deze te ontbinden als ze in strijd zijn met de op handen zijnde wetswijziging of zodra gemeenten een wijk aanwijzen als aardgasloos”. Stedin hoopt hiermee per direct ontwikkelaars duidelijk te maken dat bouwplannen mét aardgas geen toekomst hebben.

Tenslotte gaat Stedin in samenwerking met gemeenten “green deals” sluiten waarin het gezamenlijke voornemen wordt uitgesproken om reeds goedgekeurde projecten mét aardgasaansluitingen alsnog te bewegen aardgasloos te realiseren.

Lees het volledige persbericht op de Stedin-website