Stimuleer ook energiezuinige nieuwbouw

huib-bakker-bouwNEPROM, NVB en Bouwend Nederland vragen minister Blok om stimuleringsmaatregelen uit het Woonakkoord ten goede te laten komen aan energiezuinige nieuwbouw.

Het kabinet kan het effect van de recente stimuleringsmaatregelen vastgelegd in het Woonakkoord flink vergroten door die ook open te stellen voor energiezuinige nieuwbouw. Zonder dat het de schatkist iets kost. Dat schrijven NEPROM, Bouwend Nederland en NVB-bouw in een brief aan minister Blok.

Energiehypotheek
De drie partijen vragen de bewindsman allereerst om de financierbaarheid van energiezuinige nieuwbouw te verbeteren. Dat zou kunnen door de lage energielasten van een zuinige woning zwaarder mee te laten wegen bij de hypotheekverstrekking. Zo’n verruiming kost het Rijk niets. Afhankelijk van de energieprestatie zou tussen de 12.000 (EPC=0,6) en 30.000 euro (EPC=0) aan extra hypotheek verstrekt moeten kunnen worden.

Energiebesparingsfonds voor de nieuwbouw
In het Woonakkoord is vastgelegd dat er een energiebesparingsfonds wordt ingericht, waar het rijk 150 miljoen instort. De drie verenigingen willen het fonds tevens kunnen gebruiken voor energiebesparing in de nieuwbouw. Het gaat om zachte duurzaamheidsleningen via het SVn waarvoor een rente van 2,6% zou gelden over een bedrag van 30.000 tot 60.000 euro per woning. Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen zijn bereid om financieel bij te dragen aan zulke zachte leningen.

Doorstartersleningen
Een belangrijk onderdeel van het Woonakkoord is het verhogen van het budget voor startersleningen van 20 naar 50 miljoen euro. Dat budget kan nog effectiever gebruikt worden als ook doorstarters in aanmerking komen. Dat zijn mensen die van een bestaande koopwoning naar een nieuwbouwwoning willen doorschuiven. Dat bevordert de doorstroming op de woningmarkt, zeggen Bouwend Nederland, NVB en NEPROM. Uitbreiding van de regeling kost de overheid helemaal niets. Mooier nog, zij kan het Rijk zelfs geld opleveren. Een reguliere starterslening levert de overheid namelijk geen extra belastingopbrengst op. Maar een doorstarterslening die leidt tot de aankoop van een nieuwbouwwoning wel.

BTW-verlaging ook voor nieuwbouw
Per 1 maart verlaagt het kabinet de BTW op het arbeidsdeel van renovatie en verbouwingen voor de duur van één jaar. Die maatregel kan veel meer effect hebben als ook de nieuwbouw daarvoor in aanmerking komt, schrijven de drie partijen. Daarbij zou de overheid ervoor kunnen kiezen om de BTW over de grond te verlagen, zoals in een aantal Europese landen gebeurt. Of zij zou de arbeid bij het energiezuinig maken van nieuwbouwwoningen onder dat lagere BTW-tarief kunnen scharen.

Stimulans energiezuinige nieuwbouw noodzaak
De bouw- en ontwikkelsector wil ondanks de krimpende markt toch het niveau van energiezuinigheid en duurzaamheid van nieuwe woningen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Knelpunten daarbij zijn de beperkte toegang tot financiering en de hoge kosten daarvan voor de woningkoper, en de kosten van duurzaamheids- en energiebesparings¬maatregelen die niet of slechts zeer gedeeltelijk bij de consument in rekening kunnen worden gebracht.

lees de volledige brief aan de minister