SWK en Bouwgarant bieden garantie op energieprestatie woning

isolatieZekerheid dat de beoogde energieprestatie van de woning wordt gerealiseerd. Dat is wat de EnergiePrestatieGarantie biedt. Meeùs, HDI en SamenGroen ontwikkelden dit product voor en met SWK en BouwGarant. Als eerste in Nederland wordt nu een verzekerde EnergiePrestatieGarantie aangeboden.

De EnergiePrestatieGarantie geeft (toekomstige) huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen juist worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning. Als blijkt dat de woning toch niet voldoende presteert, kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen of kan er sprake zijn van een schadevergoeding. De garantie wordt geboden voor de gebouwgebonden prestaties en staat los van het individuele bewonersgedrag.

“De EnergiePrestatieGarantie biedt de opdrachtgever een extra steuntje in de rug om te investeren in energiebesparende maatregelen. Met deze garantie heb je de zekerheid dat je echt gaat besparen, de verstrekte garanties van de ondernemer zijn immers verzekerd”, aldus de initiatiefnemers.De ondernemer is altijd het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hij levert de energiebesparende maatregelen en geeft hiervoor garantie. Mocht de ondernemer echter zijn garantieafspraken niet na komen, dan kan een beroep worden gedaan op de garantie. De EnergiePrestatieGarantie biedt zo zekerheid en duidelijkheid aan consumenten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en woningcorporaties die hun woningen willen verduurzamen. Ondernemingen die zijn aangesloten bij SWK en BouwGarant kunnen de EnergiePrestatieGarantie aanbieden.

Meer weten? Tijdens het ZEN-festival zullen Hans Kroon (Hoofd Technische afdeling SWK) en Natalie Versnel (Coördinator Bouwkwaliteit SWK) de EnergiePresatatieGarantie nader toelichten in de gelijknamige parallelsessie.