Tips ter voorkoming van lekken, koudebruggen en onnodige handelingen in de gevel

Verslag van de sessie Weg met het stelkozijn! Door Carl-peter Goossen (BouwNext) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 februari 2019 – door Henk Bouwmeester.

Ramen bepalen in hoge mate het comfort van een woning. Ze zijn ook bepalend voor de kwaliteit van het binnenmilieu en de energieprestatie. De standaard SBR bouwdetails gaan nog uit van een stelkozijn. Volgens Carl-peter Goossen (BouwNext) leidt dit tot onnodige lekken en onnodige handelingen. Een sessie met veel praktische tips, gelardeerd met wat theorie.

Maatgevend voor een gezond binnenklimaat zijn afwezigheid van tocht, koudeval en schimmel. In een traditionele situatie werkt een radiator tocht en koudeval tegen. In energiezuinige nieuwbouw met LT-verwarming is dat niet meer het geval. Om koudeval te voorkomen, moet het verschil tussen de luchttemperatuur en de oppervlaktetemperatuur langs glas en wanden in ieder geval kleiner zijn dan 4,2 graden. Dat betekent dus goede isolatie van de gehele schil en het voorkomen van koudebruggen. Om schimmel te voorkomen moeten oppervlakken bovendien altijd warmer zijn dan zo’n 12 graden Celcius. De uitdaging bij energiezuinige woningbouw is daarom het realiseren van een gelijkmatige binnentemperatuur.

Glas levert gratis energie aan de woning
Carl-peter Goossen houdt een pleidooi voor glas. Zonnewarmte door de ramen in een geïsoleerde BENG-woning levert namelijk een significant deel van de verwarming. Gratis. Hierbij zijn ramen die per saldo energie leveren de uitdaging. Met een hoge ZTA-waarde en een lage U-waarde is dat mogelijk. Ramen op Zuid en West zijn favoriet. Tegenover het voordeel van zoninstraling staat echter het nadeel van de kans op oververhitting. Vooral bij ramen op Oost. Bij ramen op Zuid is dat risico minder groot. Daar wordt de zomerzon effectief tegengehouden door een overstek. Bij ramen op West kan een eventueel warmteoverschot door goede zomernachtkoeling snel worden afgevoerd.

Isolatiewaarde van het glas
In steeds meer woningen wordt drievoudig glas geplaatst met een U-waarde van 0,6 of 0,7 W/m2K. Maar let op: die waarde wordt ergens middenin het glasvlak bepaald. Aan de randen, ter plaatse van de afstandhouder, is de U-waarde een stuk hoger. Daar kan soms toch nog condensatie optreden. Het beste totaalresultaat wordt volgens Goossen verkregen met een zogenoemde ‘warm edge spacer’. Dit is een afstandhouder van kunststof met een coating van rvs. Drievoudig glas met een ‘warm edge spacer’ resulteert in een Uw-waarde voor kozijn plus beglazing van 1,0 tot 1,1 W/m2K.

Drievoudig glas in een passiefkozijn
Drievoudig glas met een passiefkozijn haalt koudeval weg en leidt tot een goede energieprestatie. De plaatsing is echter ingewikkeld als je de SBR-details volgt, zegt Goossen. In deze details is uitgegaan van de plaatsing van een stelkozijn, zoals we in de Nederlandse bouw nu eenmaal gewend zijn. Maar dat leidt tot veel extra handelingen. Dat het eenvoudiger kan, laat hij zien aan de hand van een nieuwbouwproject in de wijk Bahnstadt in het Duitse Heidelberg. Hier zijn geen stelkozijnen gebruikt, maar kunststof passiefkozijnen met enkele stelankers, direct op het kalkzandsteen binnenspouwblad geschroefd. De stelankers worden eenvoudig op het kozijn geklikt. Op het kozijn zit bovendien een tape waarmee een luchtdichte verbinding met het binnenspouwblad wordt gerealiseerd. Goossen: “De timmerman werkt het in één keer af en de stukadoor kan direct daarna aan de slag.”

De positie van het kozijn
Niet alleen de kwaliteit van het kozijn en het glas zijn van belang, ook de positie van het kozijn in de gevel. Een goed geïsoleerd kozijn is zinloos bij een verkeerde inbouw, waarschuwt Goossen. Plaatsing van het kozijn in het buitenvlak van de gevel leidt tot een relatief sterke afkoeling op het kozijn. Datzelfde gebeurt in versterkte mate als je het kozijn gelijk laat lopen met het binnenvlak van de gevel. Het beste resultaat bereik je wanneer het kozijn in het midden ter plaatse van de isolatielaag wordt geplaatst. De lijnen van gelijke temperatuur lopen dan het meest vloeiend en er zijn geen punten waar grote lineaire warmteverliezen optreden.

Download de presentatie van Carl-peter Goossen