• Nieuws
  • 13/04/2022

Tweede ronde geopend voor deelname Kopgroep Lente-akkoord 2.0

Ambitieuze bedrijven die al volop bezig zijn met circulaire woningbouw, worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de kopgroep.

Afgelopen maand zijn Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN in samenwerking met BZK het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen gestart. De komende jaren wordt volop ingezet op verduurzaming van de bouwsector, in lijn met de inspanningen van de overheid voor een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal, 50% circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Het Lente-akkoord 2.0 draagt bij aan deze ambitie door kennis te ontwikkelen en te delen. En door afstemming te organiseren tussen professionele opdrachtgevers en overheden. Hierbij staan de praktijkervaringen van duurzame koplopers centraal. Ambitieuze bedrijven die al volop bezig zijn met circulaire woningbouw, worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de kopgroep van het Lente-akkoord 2.0.

Sinds afgelopen najaar zijn 25 gerenommeerde bedrijven actief betrokken bij de start van het circulariteitsprogramma. Deze kopgroep bestaat uit bedrijven met stevige duurzaamheidsambities uit de volle breedte van de bouwkolom; van investeerders en ontwikkelaars tot ontwikkelende bouwers en wooncorporaties. De uitdagingen en kansen die zij in hun projecten signaleren, vormen de basis voor de activiteiten die het Lente-akkoord 2.0 onderneemt. Zo gaan we onder andere aan de slag met doorontwikkeling van de MPG, uitdagingen bij houtbouwprojecten en een onderzoek naar bewonerswaardering van houten woningen. Leden van de kopgroep kunnen bij elke actie hun ervaringen inbrengen en meedenken. We gaan voor korte, impactvolle trajecten die worden gedeeld met de hele bouwsector en overheden.

Er is nog ruimte voor nieuwe Kopgroep-leden. Deelname is niet vrijblijvend, maar levert veel voordeel op. Zo heb je als lid van de kopgroep als eerste toegang tot alle informatie en bijeenkomsten die door het Lente-akkoord 2.0 worden georganiseerd. Daarnaast kun je op hoog niveau sparren met andere koplopers. Jouw circulaire project wordt actief gevolgd en krijgt aandacht tijdens bijeenkomsten en in de media. Vraagstukken en uitdagingen die zich voordoen bij projecten van jou en collega-opdrachtgevers, worden actief opgepakt en tot een oplossing gebracht. Daarnaast ga je met Rijk en gemeenten het gesprek aan over procesversnelling, regelgeving of ambities. Op die manier vergroot je als koploper jouw impact op de duurzaamheidstransitie. Samen maken we de toekomst van de woningbouw!

Meer informatie over het Lente-akkoord 2.0 en hoe de Kopgroep werkt, kun je vinden op deze informatiepagina.

Meld je nu aan

Voel je je aangesproken? Meld je aan als koploper! Deelnemers moeten lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en/of WoningbouwersNL) en de ambitie hebben om vóór 1 januari 2024 minstens één industrieel opgezet circulair woningbouwproject te realiseren. De voorwaarden en voordelen van deelname vindt je in onderstaande pdf-document. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wenst, neem contact op met programmabegeleider Sander Woertman info@lenteakkoord.nl o.v.v. ‘Interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’.