Kwaliteit nieuwbouwwoningen onderzocht

opnameNieuwbouwwoningen voldoen vaak niet op alle punten aan het Bouwbesluit. De van tevoren vastgestelde EPC wordt nogal eens niet gehaald. Bij zo’n 35% van de woningen kon in de jaren 2011 en 2012 niet worden aangetoond dat deze voldoen aan de EPC van het Bouwbesluit. Dit blijkt uit metingen van BouwTransparant.

Sinds 2008 houdt het Servicepunt Duurzame Energie meetgegevens bij van BouwTransparant. Dit instrument voert vlak voor de oplevering inspecties en metingen uit, stelt de daadwerkelijk gerealiseerde EPC vast en maakt afwijkingen zichtbaar. Inmiddels zijn 88 woningen op deze manier onderzocht. Dit levert onder meer de volgende cijfers op: Bij 35% van de woningen die werden opgeleverd in 2011 en 2012 kon niet worden aangetoond dat deze voldoen aan de EPC van het Bouwbesluit. In het jaar 2012:

- was 40% van de WTW-installaties in onbalans;
- had 31% van de woningen een te hoog installatiegeluid;
- had 22% van de woningen tegenvallende naad- en kierdichting.

Download het Bouwtransparant Jaaroverzicht 2012 voor meer onderzoeksgegevens.

Eindprestatie niet gehaald
Woningen met een lagere EPC zijn minder energiezuinig; bewoners krijgen dus te maken met een hogere energierekening. Maar bovengenoemde getallen laten zien dat het niet alleen over een onnodig hoge rekening gaat. Ook het welzijn van mensen is in het geding en de kans op schade aan de constructie is groter. Passen bovenstaande cijfers in het landelijke beeld? Jaap Neeleman, projectleider BouwTransparant: “Ik ben bang van wel. Al jaren is bekend dat veel woningen niet voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.” Hoe het kan dat particuliere huizenbezitters, woningcorporaties, de overheid en ontwikkelaars en bouwondernemingen dit accepteren? “Eén van de belangrijke oorzaken is volgens mij dat we tijdens het ontwerp ervan uitgaan dat een opeenstapeling van prestaties van losse maatregelen leidt tot gesommeerde eindprestatie. Over het hoofd wordt gezien dat na deze fase soms producten met andere prestaties worden ingekocht of dat de maatregelen niet of niet goed worden aangebracht.”

Opnameprotocol hanteren
Daarom zou het volgens Neeleman goed zijn wanneer serieus werk wordt gemaakt van het energielabel nieuwbouw. “Hierbij gaat het niet om wat voor label een gebouw uiteindelijk krijgt, maar dat er gekeken wordt wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt en welke onbedoelde verschillen dan zichtbaar worden. De nu nog optionele onderdelen in het opnameprotocol maken hierbij het verschil. Bouwende partijen kunnen hun verantwoordelijkheid nemen door vrijwillig met het opnameprotocol aan de slag te gaan en niet te wachten totdat het Rijk het energielabel gaat verplichten. Het zou mij niet verbazen als dit op termijn leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding in de bouw. Dit is niet onbelangrijk in tijden van crisis.”

BouwTransparant is een instrument om gemeenten, milieudiensten, woningcorporaties en bouwende partijen te ondersteunen in het realiseren van de EPC zoals vastgelegd in de bouwvergunning. Het wordt door het Servicepunt Duurzame Energie beschikbaar gesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en mogelijk gemaakt door de regeling LvDO. DWA geeft uitvoering aan het Servicepunt Duurzame Energie.