Ventilatietoets nieuwbouwwoningen

Vanaf 1 juli 2013 wordt alle nieuwbouw bij oplevering verplicht getoetst op energieprestatie. Aan de hand van die toetsing wordt het energieprestatiecertificaat bepaald en afgegeven. Als opdrachtgever/verkoper kunt u er vrijwillig voor kiezen om tegelijkertijd ook de ventilatie van de woning te laten toetsen. Op die manier kunt u uw koper of huurder niet alleen informatie verschaffen over de energiezuinigheid van de nieuwbouwwoning, maar ook de garantie afgeven dat het ventilatiesysteem in de praktijk presteert conform het ontwerp.

De manier van toetsing voor het energielabel nieuwbouwwoningen staat beschreven in het ISSO Opnameprotocol Energielabel WN 2 van september 2012.

Hierin kunt u ook lezen hoe de vrijwillige toetsing van ventilatie/infiltratie plaatsvindt. Dit staat beschreven op pagina 36 tot en met 39 van het opnameprotocol. Een beslisdiagram maakt duidelijk dat een Ventilatieprestatiekeuring (conform BRL 8010) ook voldoet als garantie voor een goed ventilatiesysteem. Indien er een inregelrapport van het ventilatiesysteem aanwezig is, dienen er alleen nog steekproeven geluid en ventilatiecapaciteit uitgevoerd te worden. Het is daarom aan te raden om uw installateur altijd om een inregelrapport te vragen.

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens.