• Nieuws
  • 01/12/2022

Verdergaan met het bouwwerk van de MPG

De berekening van de milieu-impact van het bouwen middels de Milieuprestatie Gebouw (MPG) roept nog veel vragen op. Het casco van de MPG staat als een huis; de afbouw moet nog plaatsvinden.

31 LR Platformbijeenkomst Lente akkoord 23 11 22

Verslag door Henk Bouwmeester van de sessie 'MPG Hands On' tijdens de Platformbijeenkomst van het Lente-akkoord op 23 november 2023

Houtbaar

Rudy van Gurp (TBI Woonlab) geeft een impressie van Houtbaar Loft: een project in Rotterdam met drie woningen die volledig zijn gebouwd met biobased, homogeen materiaal. Na de levensduur van de woningen kunnen de oorspronkelijke materialen weer in zuivere vorm worden herwonnen voor een tweede leven. Een zogenoemde ‘comfort cabin’, bestaande uit installaties en badkamer, wordt industrieel voorbereid en in z’n geheel in de woning geplaatst. In de houten constructie is ongeveer 23 ton CO2 opgeslagen.

MPG 1,3

De MPG-score van deze woningen komt op een slordige 1,3 uit. Dat is hoog en zelfs ruim boven de wettelijke eis. Het is tegen alle verwachtingen in. Zitten er dan toch fouten in het gebouw of deugt de MPG-berekening niet? Van Gurp gooit een knuppel door het hoenderhok en wijst op het laatste, ook al gaf hij toe wellicht verouderde grondslagen te hebben gebruikt. Hij heeft het project ook doorgerekend met de Building Circularity Index (BCI) en komt dan uit op een mooie 0,83. Dat wil zeggen dat deze woningen voor 83 procent circulair zijn.

Losmaakbaar, herbruikbaar en biobased

Geurt Donze (W/E Adviseurs) bevestigt dat de MPG-berekening nog niet perfect is, maar pleit er wel voor aan deze methodiek vast te houden: “De MPG is verankerd in de wet en in Europese regelgeving. Wij moeten en kunnen het ermee doen. Er staat een stevig bouwwerk. Het is verleidelijk, maar ook gevaarlijk en ongewenst om met andere ‘reparatie’-methodieken te komen.” Donze geeft wel aan dat de MPG op een aantal onderdelen moet en zal worden aangevuld: “Losmaakbaar, herbruikbaar en biobased zullen beter worden gewaardeerd.” Ook de MPG-berekening met industrieel geproduceerde elementen (zoals de ‘comfort cabin’) is nog onvoldoende uitgewerkt. In de NMD zijn daar geen kaarten voor. Donze: “De rekensom is nog niet in balans vanwege de vele categorie-3-kaarten. Daardoor wordt de score hoger dan je zou verwachten.”

Functionele eenheid

Een tweede punt van discussie is de functionele eenheid van de MPG. Deze wordt uitgedrukt in een waarde per vierkante meter bvo. Dat is logisch, maar het brengt met zich mee dat kleine woningen worden benadeeld ten opzichte van grote. Voor een kleine woning is per vierkante meter immers relatief veel materiaal en installatietechniek nodig. Datzelfde geldt voor een rij-eindwoning ten opzichte van een tussenwoning. Volgens Rudy van Gurp leidt het tot greenwashing: villa’s die keurig aan de MPG-eis voldoen, maar toch een grote milieu-impact hebben. De MPG zou anders uitvallen als deze per persoon wordt berekend. Dan verliest een tweepersoonsvilla het al snel van een tiny house. Donze: “De functionele eenheid; dat is goed om daarnaar te kijken en iets wat thuishoort in de MPG-themagroep.”

MPG-themagroep

De MPG-themagroep is ingesteld voor het delen van verhalen, ervaringen en kennis. Doel is knelpunten en kansen in beeld te brengen. Hoe kun je in de praktijk de MPG in jouw projecten omlaag brengen? Waar loop je dan tegenaan en welke oplossingen zijn daarvoor te vinden? De themagroep is enkele keren bijeengeweest. Programmaleider Sander Woertman licht toe dat inmiddels vijf prioriteiten zijn bepaald die verder worden uitgewerkt. Bovenaan de lijst staat inderdaad de MPG-methodiek zelf. De MPG moet de milieu-impact van een gebouw beter voorspellen. De vraag is hoe de methodiek daarvoor moet worden gespecificeerd. Zijn er uitzonderingen nodig voor kleine woningen? Of voor patiowoningen? Het nut daarvan wordt niet betwist, maar de deelnemers aan deze parallelsessie hekelen het woord ‘uitzondering’. Alsof het gaat om juridisch twijfelachtige geitenpaadjes. Beter kun je spreken van methodisch maatwerk. De MPG-themagroep gaat met de input van deze parallelsessie aan de slag.

Kijk hier voor meer informatie over de MPG-themagroep.