• Nieuws
  • 16/11/2022

Voordelen Droogbouwvloer lastig te kwantificeren

De Nijs liet voor het houtbouwproject Woodstone drie vloeropbouwen testen door TNO. Ze voldoen allemaal, maar het droogbouwsysteem – de meest ideale optie vanuit losmaakbaarheid bezien - valt duurder uit. De winst in bouwtijd- en proces laat zich nog lastig vertalen in harde euro’s.

Inzoom de nijs vloeropbouw woodstone losmaakbaar

Auteur: Paul Diersen

“Ik denk dat dit hét vraagstuk van CLT-bouw is op dit moment”, zei ontwikkelaar Niek Schaap al eerder tegen Lente-akkoord in een uitgebreid artikel over hun houtbouwproject Woodstone. Hij doelt op: wat doe je als bouwer met de vloeropbouw? Want een CLT-vloer voldoet uit zichzelf niet aan de eisen voor geluid. Materiaal toevoegen moet dus altijd. Idealiter is dat – net als houtbouw - een droogbouwsysteem.

In de modelwoningen die De Nijs heeft gebouwd van Woodstone in Heerhugowaard zijn daarom drie varianten toegepast en getest. Optie 1 is schuimbeton, isolatie, een tackerplaat voor de vloerverwarming en een anhydrietvloer als afwerking. Optie 2 een opbouw met zandcement, een honingraatplaat met split, isolatie en daarbovenop een gipsvezelplaatvloer. De derde optie is volledig droog: een vloer op pootjes en ribben met isolatie ertussen en daaroverheen een plaat met vloerverwarming en een afwerkvloer.

De Nijs Woodstone Mock up Woningen LR 1
De modelwoningen van De Nijs waarin de vloersystemen zijn getest

Metingen van TNO – op contactgeluid, luchtgeluid en trillingen – wijzen uit: ze voldoen alle drie aan de eisen. “We hebben dus een droogbouwsysteem gevonden”, zegt Schaap. “Inmiddels is ook alles financieel helemaal doorgerekend. Daaruit blijkt dat het droge vloersysteem nog een bepaalde factor duurder is dan de andere twee varianten. Dat is de volgende uitdaging geworden.”

Winst in bouwproces

Het lastige aan het doorrekenen: iedereen voelt op zijn klompen aan dat er met droog bouwen winst is te behalen. “Een droog vloersysteem heeft veel voordelen in de volgordelijkheid van bouwen”, zegt Schaap. Bij het werken met een natte afwerking is De Nijs vanwege droogtijd beperkt in het mee-opperen van afbouwmaterialen. “Bij een droog vloersysteem zouden we al het gips en alle techniek die in die woning komt, kunnen bundelen op pallets en mee opperen. Als de wanden overeind staan, zet je die pakketten klaar in het appartement, dan gaat de volgende vloer erop, et cetera. Dat voorkomt oppersteigers en het naar binnen halen van materiaal. Maar díe winst is nog niet in de prijsuitwerking naar voren gekomen.”

Keuze: schuimbeton en anhydriet

Voor in ieder geval de eerste drie Woodstone-gebouwen heeft De Nijs daarom de keuze gemaakt voor het vloersysteem met schuimbeton en anhydriet. Ondertussen onderzoekt het bedrijf of het droogbouwsysteem kan worden geoptimaliseerd - zodat het qua prijs de gekozen variant kan benaderen - en of de voordelen in bouwtijd en handelingen te kwantificeren zijn in euro’s. “Het zou kunnen dat we voor de volgende twee torens een andere keuze maken.”

Vloer optie 1: schuimbeton, isolatie, een tackerplaat voor de vloerverwarming en een anhydrietvloer als afwerking
Vloer optie 1: schuimbeton, isolatie, een tackerplaat voor de vloerverwarming en een anhydrietvloer als afwerking
Vloer optie 2
Vloer optie 2: zandcement, een honingraatplaat met split, isolatie en daarbovenop een gipsvezelplaatvloer
Vloer optie 3
Vloer optie 3: vloer op pootjes en ribben met isolatie ertussen en daaroverheen een plaat met vloerverwarming en een afwerkvloer

TNO is ook nog niet klaar met onderzoek in Heerhugowaard. Zo staat een luchtdichtheidsmeting (blowerdoor plus rookproef) op het programma, en wordt het comfort gemeten. Ofwel: wat doet de buitentemperatuur met het binnenklimaat? “TNO zou ook graag een hoekje van een appartement in de brand steken, maar dat gaat ons op dit moment wat ver.”

Duurzaamheidsconcept

Het integraal duurzaamheidsconcept van Woodstone is ondertussen geëvalueerd. Wat is er over van de aanvankelijke ambitie? “Op mobiliteit lopen we iets achter, maar op de rest van de thema’s zitten we goed. Wat die mobiliteit betreft: we hadden 40 parkeerplaatsen per locatie voorzien. De gemeente dacht daar vanuit autobezit anders over.”

Ook de MPG heeft een verrassende uitkomst. “We realiseren hier naar ons idee super-duurzame gebouwen, maar de MPG zit met 0,75 maar nét binnen de norm voor vergunningaanvraag. Dat is best raar, maar komt omdat CO2-opslag in hout nog niet wordt meegerekend.”

De Nijs Woodstone TNO Vloeropbouw onderzoek Vloer3 20220519 102625
De losmaakbare vloer in aanbouw
De Nijs Woodstone TNO Vloeropbouw onderzoek Vloer3 20220519 102628
De losmaakbare vloer in aanbouw