Waarom ZEN voor de Klant?

charlie-martens800Op 26 mei lanceert het Lente-akkoord het nieuwe platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’. Alle lidbedrijven van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) kunnen deelnemen aan dit nieuwe platform.

Nu denkt u misschien: waarom hebben ze zo’n platform voor nieuwbouwwoningen niet gewoon energiezuinig, energienul of energieleverend genoemd, maar 'ZEN voor de KLANT'? Heel simpel, die vier woorden geven maximaal uitdrukking aan wat we willen bereiken, naast Zeer Energiezuinige Nieuwbouw in alle mogelijke schakeringen.

ZEN
Misschien kijkt u hiervan op. Het doet immers denken aan een oosterse religie, of in ieder geval aan iets zweverigs. Dat is niet de bedoeling van ons platform. Waar het ons om gaat is, dat een nieuwbouwwoning meer is dan de techniek. We moeten ons ervan bewust zijn dat klanten bij het kopen, huren en bewonen van een nieuwbouwhuis geen zorgen erbij willen krijgen, maar juist ontzorgd willen worden.

Ze willen een huis zonder stress, gedoe en gezeur. Het kopen en intrekken in een nieuwe, zeer energiezuinige woning moet juist een feest zijn. Dat betekent dat u als ontwikkelaar, bouwer, corporatie of belegger, meer aandacht schenkt, ja zelfs uw volle concentratie geeft aan het vinden van oplossingen om uw klant te ontzorgen. Bijvoorbeeld door naast de ontwikkeling en bouw ook klantenservice te verlenen. Bij aankoop, tijdens de bouw en in het gebruik van het huis. Dat drukken we uit met ZEN.

Voor de klant
Dat je nieuwbouw maakt ‘voor de klant’ is natuurlijk een enorme open deur. Maar waar het ons om gaat, is dat je je daarnaast ook inzet voor zorgeloos woongenot in de nieuwe woning. De afgelopen 7 jaar hebben we met het Lente-akkoord steeds benadrukt dat de klantwens voorop staat bij de verbetering van de energieprestatie. Het gaat dan om bewonerswensen als wooncomfort (geen oververhitting, geen tocht), betaalbaarheid, gezondheid/binnenmilieu (ventilatie, geluid installaties).

Daarom ook hebben we ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor kennisoverdracht rond ventilatie, gebouwschil, drievoudig glas, en voor de Kop/Staart aanpak, waarbij het vanzelfsprekend is dat je bij de oplevering krijgt wat je is beloofd. Ook de komende jaren blijven we hier op hameren. Daarnaast pakken we thema’s op als voorlichting en begeleiding van bewoners en klanttevredenheid.

Om ZEN voor de KLANT daadwerkelijk te realiseren hebben we de volgende spelregels voor deelnemers aan het platform:

  1. Partijen die participeren in het platform starten binnen de komende twee jaar met de realisatie van minimaal één nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de eis van 2021: bijna energieneutraal.
  2. Bij oplevering van het project worden de energieprestatie en ventilatie getoetst door middel van bijvoorbeeld het ISSO opleverprotocol voor nieuwbouwwoningen.
  3. Het project is gericht op klantwensen. De klanttevredenheid wordt gemonitord door middel van een klanttevredenheidscijfer. Uitgangspunt is minstens een rapportcijfer van 7,5.
  4. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en met andere stakeholders.

Doet u ook mee? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden voor de startbijeenkomst op 26 mei.

Graag tot 26 mei!

Charlie Martens, kwartiermaker ZEN voor de Klant
Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord