Welke aanpak het beste voor klimaatneutrale wijken?

researchHoe krijg je alle buurten van Nederland klimaatneutraal? Welke maatregelen zijn nodig en wat kost dat? Deze vragen heeft adviesbureau CE Delft beantwoord in de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’.

Het onderzoek laat zien waar aardgas en groen gas in de toekomst de beste optie blijft om gebouwen en woningen te verwarmen. De studie laat ook zien dat in de toekomst voor de helft van de woningen warmtelevering de goedkoopste optie is, bij een kwart van de woningen gaslevering en bij een kwart elektrische warmtepompen. De studie is in opdracht van GasTerra uitgevoerd.

Voor vijftien typische buurten van Nederland, representatief voor 95% van alle buurten, is berekend wat de integrale kosten zijn van de warmtevoorziening. Dit zijn alle kosten, zoals de productie van de warmte, het energienetwerk, de verwarmingsinstallatie en besparingsmaatregelen. Voor de productie van warmte is gekeken naar individuele opties, zoals warmtepompen en pelletkachels, maar ook naar collectieve systemen als geothermie.

In eerste instantie is de gedachte om het aardgas geleidelijk te vervangen door groen gas. Doordat groen gas een schaarse energiebron is, wordt de prijs bij een grote vraag automatisch hoger. Dit leidt er toe dat met name buurten waar een goedkope warmtebron aanwezig is, zoals restwarmte of geothermie, en waar de aanleg van warmtenetten rendabel is, zullen overschakelen naar warmtelevering (naar verwachting de helft van het aantal woningen). In andere buurten, waar het onderhouden of vervangen van zowel een elektriciteits- als gasnet kostbaar is en waar de woningen goedkoop geïsoleerd kunnen worden zal aardgas worden vervangen door elektrische warmtepompen.

Download: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050