Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019

De wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de regeling voor 2018.

Bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Er hoeft hiervoor geen energieprestatiegarantie te worden verstrekt. Dat is een vereenvoudiging.

Voor nul-op-de-meter woningen kan een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voor deze woningen moet wél een energieprestatiegarantie worden afgegeven, voor een periode van ten minste tien jaar. Ook is de definitie van een nul-op-de-meter woning aangepast. Daarmee is de verwarring weggenomen die was ontstaan rond de regeling van 2018. Verder zijn in bijlage 1 de inkomenstabellen vervangen door de inkomenstabellen voor 2019.

Eerder gaven NEPROM en NVB-bouw gezamenlijk hun reactie op de consultatieversie.

Publicatie in de Straatscourant