ZEN-festival update: Gasloos en energiepositief zijn de toekomst

image001Tijdens het ZEN-festival op donderdag 3 november zal Dirk-Jan Middelkoop, Manager Solar & Storage Eneco Innovation & Ventures, uit de doeken doen hoe Eneco zich voorbereidt op een gasloze toekomst. Zolang de salderingsregeling loopt, is de thuisbatterij van Tesla voor Nederlandse huishoudens veel te duur, maar Eneco ziet kans om met 'zwermen' batterijen pieken en dalen in het stroomnet uit te vlakken, waardoor de investering zich sneller terugverdient.

Thuisopslag is een belangrijk thema bij Eneco. Het energiebedrijf zet onder andere zwermen (grote clusters) van batterijen in voor stabilisatie van het stroomnet, ook wel bekend als peak shaving. De behoefte aan balancering wordt immers sterker naarmate er meer stroom duurzaam wordt opgewekt. Dat werd onlangs pijnlijk duidelijk toen in Australië een complete deelstaat dagenlang zonder stroom zat als gevolg van extreme weersomstandigheden, waardoor windmolens defect raakten.

Zo'n zwerm thuisbatterijen moet dan bijvoorbeeld binnen enkele milliseconden kunnen worden ingeschakeld om de netfrequentie van 50 Hz te kunnen garanderen. TenneT schrijft wekelijks een veiling uit voor het beschikbaar stellen van zogeheten primaire reserve voor netbalancering. Eneco schrijft in met deze zwerm. De vergoeding die TenneT daarvoor biedt, geeft Eneco voor een groot deel door aan de consument.

Off grid is een stap te ver
In een interview met Cobouw gaf Dirk-Jan Middelkoop aan niet te geloven in off grid-woningen, maar wel in all electric. "Onze visie is dat het raar is dat een huis twee gescheiden infrastructuren heeft: gas en elektriciteit. Met elektriciteit alleen kun je prima het huis verwarmen en koken. En het gas raakt toch eens op. Maar helemaal off grid gaan ze in bijvoorbeeld Scandinavië ook niet. Je moet er niet aan denken dat de zon niet schijnt, het koud is en de accu op is.”

Meer weten? Bezoek tijdens het ZEN-festival op 3 november de deelsessie 'De toekomst van energiepositief wonen'.