ZEN met de bewoner als uitgangspunt - de praktijk (deel 1)

bewoner-centraalHet platform ZEN wil Zeer Energiezuinige Nieuwbouw realiseren, met de bewoner als uitgangspunt. Hoe doe je dat? De komende tijd laten we waardevolle onderzoeken en projecten de revue passeren. Geen academische verhandelingen, maar concrete tips, do’s en don’ts en best practices.


Deze keer: RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen

Het RVO-Infoblad Energie-eisen en woonwensen is een publicatie uit 2012, die in de afgelopen jaren nauwelijks aan relevantie heeft ingeboet. In deze brochure wordt op een rij gezet wat we kunnen leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Hoe kunnen we zorgen voor energiezuinige woningen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners?

1. Vergeten lessen: welke maatregelen passen niet bij de wensen van bewoners? Waar hebben bewoners klachten over?
2. Wat wil de bewoner? Welke wensen leven er nu en vermoedelijk in de toekomst? Hoe kunnen we die wensen verbinden met energiezuinig bouwen?
3. Stel de bewoner centraal. Ideeën voor een omslag in het denken en het doen van bouwpartijen. Geen pasklare handleiding, maar wel een aantal suggesties voor een aanpak waarbij bewonerswensen beter tot hun recht komen.

De brochure is samengesteld op basis van een uitgebreid vierdelig RVO-rapport van Ger de Vries uit 2011. In dit rapport zijn de bewonerservaringen uit 11 onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar samengevoegd.