ZEN Platformbijeenkomst 22 maart

groepsfoto800Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

ZEN stelt hiermee de bewoner centraal; met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna-energieneutrale nieuwbouw per 2021. In de platformbijeenkomsten wisselen we de nieuwste inzichten uit.


Tijdens de Platform-bijeenkomst op 22 maart gaan we samen met deelnemers en experts dieper in op de thema’s BENG-eisen, energietechnieken, marketing, gedragspsychologie en voorbeeldprojecten. (zie ook de verslagen van eerdere Platform-bijeenkomsten).

Locatie
De bijeenkomst vindt opnieuw plaats in Buitenplaats Amerongen.

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
13.15 uur harm-valk300Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) over de voortgang en de voorlopige uitkomsten van de themagroepen BENG-eisen en Gestapelde Bouw. De eerste BENG-indicator, Energiebehoefte, blijkt de hoogste horde te zijn van de drie. Wat zijn de eerste leerpunten? En wat zijn de knelpunten bij hoogbouw?
13.35 uur Edward-van-Dongen-ERA-ContourPlenaire inleiding door Edward van Dongen (ERA Contour) over de marketingaanpak van ERA Contour, hun focus op de bewoner en energie.
13.55 uur Sessiereeks 1 (60 minuten) - keuze uit drie deelsessiesnielsgotz
Deze sessiereeks bestaat uit workshops en zet de deelnemers aan het werk.
  • Werksessie Monitoring: TKI TRECO speelt in op de behoefte in de markt om onder voorwaarden energieprestatiegaranties af te geven. Zij ontwikkelen een voorspellend rekenmodel, een monitoringsysteem en feedbackvoorzieningen om optimaal in te spelen op omstandigheden, bewonerskenmerken en gedrag. Spreker Eric Willems (Huygen Adviseurs) deelt de monitoringresultaten van een bewoonde NOM-woning met u, gevolgd door een open discussie. Sessievoorzitter: Maarten Georgius (Aedes).
  • Werksessie Marketingpsychologie: Anders dan we vaak denken, komt het gedrag van de mens vooral op basis van emoties en impulsen tot stand. De functie van onze denkhersenen is vooral om keuzes die we vanuit emotie al gemaakt hebben, goed te praten. Hoe gebruik je dit gegeven om zeer energiezuinige woningen te promoten? Niels Götz (5plus1 marketingpsychologie en strategie, foto) helpt u aan inzichten en verzamelt met de deelnemers concrete voorbeelden. Sessievoorzitter: Claudia Bouwens (Lente-akkoord)
  • Werksessie Energie op gebiedsniveau: We kijken in deze sessie buiten de woning en gaan het hebben over externe warmtelevering, WKO, de potenties van biogas en elektriciteitsopwekking buiten het perceel - en wat dat betekent voor de toekomstige bewoner. Jos de Vries (BPD) verzorgt de inleiding. Met stellingen discussiëren we over de diverse oplossingen. Sessievoorzitter: Helen Visser (Bouwend Nederland).
14.55 uur Pauze
15.25 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) - keuze uit drie deelsessiesEvert-Jan van de Haar.
In deze sessiereeks ligt de nadruk op kennisoverdracht.
  • Kennissessie Zonnecellen: De recente ontwikkelingen van bouwkundig geïntegreerde zonnecellen (BIPV) in daken en gevels, door Linda van den Hurk (Berenschot). Zij heeft het rapport Roadmap BIPV geschreven. Zonnecel-fabrikanten Thom Kuipers, architect bij ZigZagSolar en Guust Verpaalen, CEO bij Orange Solar Specials vertellen over de do’s en don’ts bij de toepassing van BIPV. Sessievoorzitter: Helen Visser (Bouwend Nederland)
  • Kennissessie Active House: Bas Hasselaar (SBRCURnet) licht de kernbeginselen van Active House toe en gaat in op de praktische uitgangspunten bij het ontwerpen van een Active House, om een comfortabel, energiezuinig en duurzaam eindresultaat te bereiken. Sessievoorzitter: Leendert Meijers (NVB)
  • Kennissessie Marketing: Jan Fokkema (NEPROM) interviewt wooncoach en verkoopmanager Evert-Jan van de Haar (VolkerWessels, foto). Waarom kopen mensen energienotanul woningen, waarom willen ze die hebben? Hoe steekt VolkerWessels hun marketing in? Wat doen zij anders dan u? U kunt zelf ook vragen stellen.
16.25 uur Wrap up
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde
Transparent
Voor wie?

Alle leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) zijn van harte welkom, ook als u zich (nog) niet heeft aangemeld voor het ZEN-platform. Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl