ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

Tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni vertelt Harm Valk (Nieman RI) over de praktijk van BENG en ZEN. Hoe maak je je woning BENG èn gasloos? En Nul-op-de Meter? Carl-peter Goossen (BouwNext) bespreekt buitenlandse voorbeelden van nieuwbouw; van BENG/nZEB tot energieneutraal en verder. Wat gebeurt er in o.a. Duitsland, Oostenrijk en de VS op dit punt? Arno Rootsaert (BeNext) en Frederik Sinke (SamenGroen) gaan in op het monitoren van energiedata en binnenmilieu-gegevens in nieuwbouwwoningen.

Locatie: Buitenplaats Sparrendaal, Hoofdstraat 89 Driebergen. Tel. 0343 206006.

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
13.15 uur harm-valk300Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) over de praktijk van BENG en ZEN. Hoe dicht zijn we bij de eisen van 2021? Wat leren we van de ingediende ZEN-projecten? En: hoe maak je je woning BENG èn gasloos? En Nul-op-de-Meter?
13.35 uur Plenaire inleiding van Carl-peter Goossen (BouwNext) over buitenlandse voorbeelden van nieuwbouw; van BENG/NZEB tot energieneutraal en verder. Ervaringen uit o.a. Duitsland, Oostenrijk en de VS.
13.55 uur Vier pitches van praktijkcollega’s; 2-3 minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wilt weten in het volgende programma-onderdeel.
14.15 uur Sessiereeks 1 (30 minuten) – keuze uit vier deelsessies. Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt over zijn ervaringen n.a.v. de vragen.
  • Folkert Linnemans (bouwgroep Dijkstra Draisma) over NOM in de praktijk en de sociale benadering van huurders. Gespreksleider: Maarten Georgius (Aedes).
  • Marco Kranenburg (ERA Contour, foto) over hun ervaringen met het toetsen van hun eigen projecten tijdens de bouw en bij oplevering. Gespreksleider: Leendert Meijers (NVB)
  • Anita Speelman (ZuinigWonen) helpt particulieren hun woning energiezuiniger te maken. Sinds 2015 woont ze in een nieuw energieneutraal huis. Ze vertelt wat ze hier van heeft geleerd en hoe dit haar helpt om bewoners beter te adviseren. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lenteakkoord).
  • Frouke Pieters (Liander) vertelt hoe zij faciliteren dat nieuwbouwwoningen en -wijken gasloos en energieleverend worden. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM).
14.45 uur Pauze
15.15 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies.
  • Themasessie Gedragspsychologie in de marketing. Uitwisselen van (prille) ervaringen. Urbain van het Erve (BPD, foto) heeft de gedragspsychologische inzichten van Niels Götz toegepast in de verkoopbrochure van een project. Gespreksleider: Leendert Meijers (NVB).
  • Kennissessie Monitoring. Met twee leveranciers van monitoringssystemen. Arno Rootsaert (BeNext,) vertelt over het monitoren van energiedata en binnenmilieu-gegevens in nieuwbouw woningen van Van Wijnen en BAM, en wat je ervan kunt leren. Anton en Frederik Sinke (Samengroen) vertellen over hun monitoring en helpdesk voor SWK en Bouwgarant. Gespreksleider: Claudia Bouwens (Lente-akkoord).
  • Kennissessie Gasloze nieuwbouw. Peter Heijboer (DWA) heeft voor de gemeente Utrecht op een rijtje gezet wat de verschillende opties zijn om nieuwbouwwoningen gasloos te maken. Hij presenteert zijn bevindingen. Gespreksleider: Jan Fokkema (NEPROM).
16.15 uur Wrap up
16.45 uur Borrel
17.45 uur Einde

Voor wie?

De ZEN-platformbijeenkomsten zijn gericht op de 54 bedrijven binnen het ZEN-platform. Alle overige leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) en zijn van harte welkom, ook als u zich nog niet heeft aangemeld voor het ZEN-platform. Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een programma, een lijst van deelnemers en een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl