ZEN Project: De Gaarden in Ulft

38 NOM-woningen voor de sociale verhuur

In De Gaarden in het Gelderse Ulft zijn in 2017 38 nul-op-de-meter-woningen opgeleverd voor de sociale verhuur. “28 kleine gezinswoningen en 10 levensloopbestendige. Iets minder dan de helft voldoet helemaal aan de nieuwste BENG-eisen”, vertelt Ingrid Pierik, Beleidsadviseur Techniek bij wooncorporatie Wonion.

De buurt De Gaarden maakt onderdeel uit van de Vogelbuurt. Een wijk uit de jaren ’60, grenzend aan het centrum van Ulft. Om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen, is deze wijk de afgelopen jaren grondig opgeknapt. “Het nieuwbouwproject in De Gaarden vormde het sluitstuk van een grootscheepse herstructurering. Deze woningen moesten als laatste worden ingepast en zijn daarom verspreid in kleine blokken te vinden in meerdere straten.”

De bouw en oplevering zijn soepel verlopen. “Ik denk dat dit mede komt door de heldere uitvraag. We hebben drie ervaren bouwconsortia gevraagd een plan te maken, waarbij de woningen moesten voldoen aan de hoogste eis voor EPV van maximaal € 1,40/m2 per maand. Om dit te bereiken moet de warmtevraag van een woning onder de 30 kWh/m2 per jaar liggen.”

Hoewel Wonion nog niet op BENG stuurde, maar op energieneutraal en gasloos, concludeerde Pierik na het raadplegen van de berekeningen van adviseur Nieman dat 16 van de woningen ook al voldoen aan de nieuwste BENG-eisen. “Het gaat om alle tussenwoningen.” Die woningen scoren voor hun energiebehoefte (BENG 1) tussen de 15,9 en 24,9 (kWh/m².jr). Het primair energiegebruik (BENG-2) komt gemiddeld op -37 (kWh/m².jr) uit, en het percentage hernieuwbare energie (BENG-3) ligt tussen de 172 en 196%. [red. lees meer over de huidige stand van zaken rond de BENG eisen]

Voor het indammen van de energiebehoefte zijn alle woningen voorzien van een zeer dikke, luchtdichte isolatieschil en drievoudig glas. Voor de verwarming is gekozen voor een bodemwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming, en de ventilatie gebeurt middels een C02-gestuurde gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. En om het plaatje rond te kunnen rekenen, zijn voor de opwekking van elektriciteit zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken geplaatst.

Om ervoor te zorgen dat het gewenste EPV-niveau wordt gehaald, moeten de woningen uiteraard worden gemonitord. Een proces dat kennis van de nieuwste technieken vergt, en dat in de praktijk toch nog vaak lastig in te regelen blijkt: “De installateur is nog steeds bezig met het gereedmaken. We merken dat dit een grote kostenpost is en dat je hierbij toch nog wel tegen wat kinderziektes aanloopt.”

Onderdeel ZEN-programma
Wonion neemt met project in Ulft deel aan het ZEN-programma van het Lente-akkoord. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. Hierbij kijken we naar vragen als: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat?

Alle opgeleverde ZEN-projecten zijn terug te vinden op het Podium duurzame gebouwen van RVO.nl.

Lees meer
De ervaringen van Wonion en Goed Wonen met de EPV (13-4-2018)
Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: 32 woningen in Ulft (8-10-2015)