ZEN Project: Wonen aan de Bonkevaart Leeuwarden

16 BENG twee-onder-een-kapwoningen in Leeuwarden

In het kleinschalige nieuwbouwplan Wonen aan de Bonkevaart aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden zijn 16 twee-onder-een-kapwoningen ontwikkeld. Deze voldoen allemaal aan BENG en zijn energieneutraal. “Onze conclusie is dat BENG goed te behalen is bij dit soort woningen”, aldus Ronald Huijssoon, die dit project ontwikkelde namens Slokker Vastgoed.

De locatie waar de 16 woningen worden gerealiseerd was oorspronkelijk bezit van woningcorporatie Elkien. “De gemeente wilde hier via het bestemmingsplan 12 vrijstaande woningen realiseren. Omdat dit niet onder de core business (sociale woningbouw) van Elkien valt, hebben ze een marktpartij benaderd om de bouwkavels over te nemen.” Slokker werd de gelukkige, maar had meer vertrouwen in de afzet van twee-onder-een-kapwoningen in plaats van vrijstaande.

Mooie BENG-kans
Huijssoon: “Voorwaarde voor de koop van de grond was dat de woningen een duurzaam karakter kregen. Daar waren wij groot voorstander van, want het bood ons een mooie kans om samen met onze bouwteampartners ervaring op te doen met BENG.”

De gemeente wilde bovendien dat de acht huizenblokken zich qua beeld van elkaar zouden onderscheiden. “Dat heeft de door ons benaderde architect prachtig weten te bereiken. Deze heeft woningen ontworpen die duidelijk ‘familie’ van elkaar zijn, maar waarbij de gevelbeelden variëren. Dit komt onder andere door variatie in rooilijnen, uitbouwen aan de voorzijde en verschil in gevelstenen en dakpannen.”

Ondanks de variatie is het gelukt om alle woningen BENG-proof te krijgen. “We waren gedurende het proces vooral geïnteresseerd in de invloed van extra koopopties op de energiewaarden, zoals een uitbouw. “Dit bleek vaak mee te vallen. Want hoewel je meer verliesoppervlak hebt, neemt het gebruiksoppervlak immers toe en dat is weer gunstig voor zowel de energiebehoefte als het energiegebruik per m2.”

De energiebehoefte van deze huizen komt op 23,8 kWh/m² per jaar (BENG 1), het primair fossiel energiegebruik op 14,7 kWh/m² per jaar (BENG 2) en het percentage hernieuwbare energie bedraagt 59% (BENG 3).

Samenwerking gesmeerd
De projectontwikkelaar vertelt met veel plezier te hebben gewerkt aan de woningen. De samenwerking binnen het bouwteam liep volgens Huijssoon vanaf de start gesmeerd. “Met de aannemer bekeken we eerst wat de maximale isolatiewaarde was die we konden behalen voor de diverse bouwdelen, binnen acceptabele kaders. De uitkomst hiervan gebruikte Nieman dan weer als gegeven voor de berekeningen, om uiteindelijk te kunnen bepalen welke combinatie van installaties het ging worden.”

Zodoende is er bij dit project oorspronkelijk gekozen voor een gasgestookte ketel, gecombineerd met vloerverwarming, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en indak zonnepanelen. Maar door het recente besluit om de gaswinning op termijn te stoppen, worden de ketels hoogstwaarschijnlijk nog voor de verkoop vervangen door een alternatieve warmtebron. “We hopen de woningen te kunnen aansluiten op het in de buurt aanwezige warmtenet.”

Onderdeel ZEN-programma
Projectontwikkelaar Slokker neemt met het project Wonen aan de Bonkevaart in Leeuwarden deel aan het ZEN-programma van het Lente-akkoord. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. Hierbij kijken we naar vragen als: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat?

Alle opgeleverde ZEN-projecten zijn terug te vinden op het Podium duurzame gebouwen van RVO.nl.