ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen

Dinsdagochtend 18 september, 10:00-12:00 uur, midden van het land

Niet alleen de energieprestatie van een gebouw is maatgevend voor duurzaamheid. De milieu-effecten van de gebruikte grondstoffen en materialen tellen ook mee. Het is de kunst het optimum te vinden. Ontwikkelaars en bouwers binnen het ZEN platform geven aan dat zij verdieping wensen op het gebied van circulair bouwen en duurzame materiaaltoepassingen. Wat zijn ontwerpvuistregels voor circulair bouwen? Hoe is dit te combineren met zeer energiezuinig ontwikkelen en bouwen? Wat kunnen we met de MPG? John Mak, W/E Adviseurs is als adviseur bij deze themagroep aangetrokken. Henk Bouwmeester is aangetrokken als tekstschrijver.

Als eindresultaat willen we een leesbare en aantrekkelijk vormgegeven digitale factsheet van ca. 10 pagina’s met ontwerpvuistregels voor de bouw maken. Met concrete materialen en voorbeelden vanuit projecten worden de vuistregels toegelicht. Waar relevant worden links naar interessante voorbeelden en achtergrondinformatie gelegd. De factsheet is bedoeld voor de mainstream bouwers, corporaties en beleggers: de bedrijven die niet zoveel tijd hebben om helemaal uit te pluizen hoe circulair bouwen of de MPG (milieuprestatie gebouwen) het beste werkt. Parallel noteren we voor het ministerie welke verbeteringen nodig zijn om de MPG beter bruikbaar te maken voor circulair bouwen.

Datum: De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 september van 10:00 tot 12:00 uur. De datum voor de vervolgbijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers geprikt. We verwachten dat twee bijeenkomsten voldoende zijn. Eventueel worden daarnaast nog zaken per mail afgestemd.
Locatie: Utrecht. De precieze locatie wordt nader bekend gemaakt.
Trekker/gespreksleider: Helen Visser, Bouwend Nederland.
Deelnemers: deze themagroep is bedoeld voor ontwikkelaars, bouwers, corporaties, en beleggers die bezig zijn met circulair ontwikkelen en bouwen. Toezeggingen voor deelname zijn al ontvangen van Ymere, Syntrus Achmea en VORM Ontwikkeling. We streven naar maximaal 10 deelnemers.Update 11-07-2018: aanmelden is niet meer mogelijk, er zijn voldoende deelnemers.

Deze themagroep is een vervolg op de themagroep MPG die van voorjaar 2017 tot eind 2017 in functie was. Deze themagroep is afgerond met het onderzoeksrapport van DGMR (november 2017) en de ZEN factsheet MPG, op weg naar circulaire woningbouw