ZEN Themagroep Warmtenetten in BENG

Per 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door BENG-eisen. Hoe wordt warmte gewaardeerd in de NTA 8800? Hoe scoren warmtenetten in BENG 2 en in BENG 3? Hier hebben ontwikkelaars nog weinig zicht op. Dat is problematisch, want overal staan ontwikkelaars voor de vraag of zij (langjarige) projecten met warmtelevering aangaan.

De duurzaamheid van een warmtenet hangt onder andere af van de bron, de temperatuur en van de warmteverliezen. Indien een gebouw wordt aangesloten op een warmtenet dient van dit warmtenet een gecontroleerde en goedgekeurde verklaring te worden overlegd waarin de duurzaamheid en de energiezuinigheid van het warmtenet is vastgelegd. Dit vindt plaats aan de hand van de NEN 7125. Vervolgens wil je weten hoe dit warmtenet uitpakt in de NTA 8800.

In deze themagroep willen we op korte termijn antwoord krijgen op de volgende vragen.
• Hoe scoren warmtenetten van verschillende bronnen in BENG 2 en BENG 3? Bijvoorbeeld: geothermie, aquathermie, biomassa, restwarmte van industrie, restwarmte van datacenters, restwarmte van vuilverbranding, restwarmte van fossiele elektriciteitscentrales? Hoe scoren warmtenetten met hoge temperatuur en met lage temperatuur?
• Ook willen we rekenvoorbeelden doorrekenen met warmtenetten voor nieuwbouwwoningen, zowel energetisch als economisch.
• Hoe wordt koudelevering meegenomen in de NTA 8800?
• Wat betekent de rapportageplicht over de duurzaamheid van warmte voor ontwikkelaars en beheerders (aangepaste Warmtewet)?

Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 8 februari van 13.30 tot 16.00 uur. De datum voor de vervolgbijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers geprikt. We verwachten dat twee bijeenkomsten voldoende zijn. Eventueel worden daarnaast nog zaken per mail afgestemd.
Locatie: RVO Utrecht
Trekker: Claudia Bouwens, Lente-akkoord
Gespreksleider: Daniël Awater (NUON)
Onderzoeker: we vragen DGMR om de benodigde NTA berekeningen uit te voeren.
Deelnemers: Deze themagroep is bedoeld voor warmte-experts in de gebouwde omgeving. Er zijn inmiddels voldoende deelnemers. Aanmelden is niet meer mogelijk.