Verslag: ZEN wonen in Renkum

Verslag van de sessie over ZEN wonen in Renkum met Wietse Boonacker (Vivare, foto) en Mark Evers (Optimum Plus) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Claudia Bouwens.

De allereerste 45 nieuwbouwwoningen die nu al voldoen aan de eisen van de toekomst. Op de valreep van 2016 werden ze opgeleverd door woningcorporatie Vivare, in nauwe samenwerking met Optimum plus uit Zelhem. Het sloop/nieuwbouwproject van Vivare is het eerste gerealiseerde ‘Ik woon ZEN’ project.

Na de feestelijke uitreiking van het ZEN verwenpakket mogen de deelnemers aan de sessie hun vragen op Wietse Boonacker (Vivare) afvuren. Ook Mark Evers (Optimum Plus), de ontwikkelaar en bouwer, is aanwezig om vragen te beantwoorden. De ambities van Vivare zijn simpel: woningen passend en betaalbaar maken en houden, en energie reduceren in plaats van compenseren. De woningen hebben daarom een dikke jas gekregen, en zonnepanelen op het dak. BENG realiseren is geen ‘rocket science’, aldus Wietse, "Als je er van tevoren maar goed over nadenkt." Vivare gaat dit dan ook voor alle toekomstige woningenprojecten doorvoeren. De toegepaste maatregelen zijn logisch, maar nog zeker niet algemeen gangbaar. Een Rc van 6 voor dak en b.g.-vloer. Drievoudig glas, kierdichting van 0,3. Balansventilatie met sensoren. De begane grond en de eerste verdieping hebben een gescheiden thermostaat. Op zolder bevindt zich de afgeschermde installatieruimte.

Communicatie en monitoring
Een derde van de bewoners zijn terugkerende huurders, twee derde zijn nieuwe huurders. De bewoners hebben niet bewust voor de ZEN-woningen gekozen. Zowel Vivare als de bewoners gaan de komende tijd ervaring op doen met hoe ze hier moeten wonen. De bewoners hebben op verschillende momenten en manieren uitleg gekregen over de woning. Op termijn krijgen ze ook nog inzicht in het verbruik van andere bewoners: een geanonimiseerd overzicht van de huishoudens met het hoogste en laagste verbruik. Ook hebben de bewoners apps gekregen, waarop ze hun verbruik kunnen zien. Twintig van de 45 woningen zijn geselecteerd voor de monitoring. De PV-panelen en ook de balansventilatie worden apart gemonitord.

Aandachtspunten
Of oververhitting een issue wordt, weet Vivare nog niet. Daar hopen ze de komende tijd achter te komen. In een ander project hebben ze in een woning extra temperatuurmeters geplaatst. Een algemeen aandachtspunt is de zolder, die niet geschikt is gemaakt voor een extra slaapkamer qua daglicht en ventilatiecapaciteit. Dit had extra huurpunten kunnen opleveren, maar dan wordt de huur te hoog en daarom is er niet voor gekozen. Er is door de PV-panelen geen extra dakraam mogelijk.

Gasloos?
De woningen hebben een HR-ketel met lage temperatuurverwarming, gecombineerd met elektrisch koken. Toen het project in 2015 werd ontwikkeld, speelde de discussie over gasloos bouwen nog niet. Ook de EPV was er nog niet. Bij vervanging kan er wel worden overgestapt op elektrisch.

CO2 reducerende dakpannen
De GPR-score is doorberekend en ook het toekomstig onderhoud over 15 en 50 jaar. Vivare heeft hier budget voor gereserveerd, maar nog geen opdracht voor verstrekt. Het enigie schilderwerk betreft de deur in de berging. Voor de rest zijn het kunststof kozijnen, kunststof dakgoten en zinken hwa’s. Een grappig detail zijn de CO2 reducerende dakpannen die zo nu en dan verkleuren. De gemeente Renkum heeft als eis dat hemelwater moet worden afgekoppeld: het regenwater wordt onder de parkeerplaatsen in het binnenterrein verzameld. De meerwaarde bij verkoop ten opzichte van een EPC van 0,4 wordt door makelaars ingeschat op 5.000 tot 6.000 euro.

Zie ook: Eerste ZEN project opgeleverd (13-01-2017)

Download de presentatie van Wietse Boonacker