ZEN woningen in Nobelhorst, Almere

NobelhorstVerslag van de kennissessie met Sjoerd Dijs (Dura Vermeer) o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 21 juni, door René Didde.

In samenwerking met SWK, Samen Groen en Ymere realiseert Dura Vermeer al heuse ZEN-woningen in de grote wijk Nobelhorst in Almere. Het ZEN-karakter bestaat eruit dat er niet alleen aandacht is voor zeer energiezuinige huizen, maar de wijk ook 'sociaal duurzaam' zal zijn. 'We willen dat mensen zich voor langere tijd betrokken voelen bij de buurt.'

Nobelhorst is een forse uitbreidingswijk aan de oostkant van Almere voor 4000 huishoudens. Dura Vermeer mag 1000 woningen ontwikkelen. 'Voorlopig ligt het doel voor de buurtgerichte ZEN-woningen op een buurtschap van 400 woningen, te beginnen met tien woningen', zegt Sjoerd Dijs van Dura Vermeer. In de wijk is ook ruimte voor natuurbeleving. Zo zijn er bevers en bijzondere reigers, die profiteren van de natuurvriendelijke oevers.

'Het dorp van Almere' heeft kenmerkende architectuur, geen warmtenet maar gasaansluiting en kan vanwege de bodembescherming geen gebruik maken van bodemenergie als WKO en warmtepomp. All-electric is te duur. Uitbreiding en aanpassing met dakkapel of uitbouw is mogelijk. De energieconsequenties daarvan worden gecompenseerd met extra PV.

Communicatiemiddelen slaan juiste toon aan
Dura Vermeer en de partners lieten zich in de marketing van de dorpse ZEN-woningen bijstaan door Bert Pol van Tabula Rasa. Dat leidde tot communicatiemiddelen als een tweetal films, waarbij naast zakelijke informatie over de woningen nadrukkelijk wordt ingespeeld op emotie. 'Ben jij al ZEN?' en 'Buiten is het min acht graden, binnen trappelen kinderen op de blote voeten op de vloerverwarming.' 'Buiten is het windkracht 7, binnen is het bladstil.'

Daarnaast wordt uitgelegd hoe de woning in elkaar zit en dat er veel aandacht is voor mens en milieu. Door afwezigheid van radiatoren is er meer vloeroppervlak. Zonnepanelen maken gebruik van de salderingsregeling en er is een zonneboiler, douchewater-wtw en onder de regenpijp is een regenton waarmee de tuin kan worden begieterd. 'Je koopt ook gewoon een huis', zegt Dijs. Alle tien de woningen zijn in optie.

Potentiële kopers blijken opmerkelijk goed te reageren op beide films. Marketeers noemen het begrip ZEN 'een cadeautje', spraken van een Yoga-huis en toch associeert niemand ZEN met zweverig geitenwollensokken-gedoe.

Tien jaar garantie
SWK geeft voor € 400 een certificaat uit met tien jaar garantie, met een extra, nieuw ontwikkelde module voor de energieprestatie. 'Mocht gedurende die tien jaar blijken dat de woning niet doet wat vooraf is beloofd, en de afwijkingen zijn niet het gevolg van buitensporige afwijking van het gebruiksprofiel, dan wordt de woning aangepast en hersteld c.q. wordt een vergoeding uitgekeerd', licht Hans Kroon van SWK toe.

Ook voor de 10 huurwoningen van Ymere is veel belangstelling. Zonder Energieprestatievergoeding is een gefixeerde huur van 710 euro per maand inclusief energie mogelijk, zegt Paul van Moorsel van Ymere. De koopwoningen gaan 225.000 tot 259.000 euro kosten, ongeveer 25.000 euro meer dan een vergelijkbare woning.

Vervolg
Een vervolgbijeenkomst zou aandacht kunnen besteden hoe de marketing van Nobelhorst zich verhoudt tot een soortgelijk project van Dura Vermeer in Rijswijk. Daarbij zouden communicatie- en marketingaspecten nader aan bod kunnen komen.

Download de presentatie