NOM Keur garandeert kwaliteit van Nul-op-de-Meter propositie

Op 3 februari jl. werd het NOM Keur label van de Vereniging Stroomversnelling officieel gelanceerd. In eerste instantie biedt het corporaties en particulieren de mogelijkheid om hoogwaardige renovatieproposities te selecteren. Binnenkort komt er ook een nieuwbouw-versie van het NOM Keur. Simon Verduijn, manager NOM Keur bij de Stroomversnelling (foto) zal de nieuwbouw-versie nader toelichten tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart aanstaande.

Het NOM Keur is een keurmerk van de Stroomversnelling dat Nul-op-de-Meter concepten beoordeelt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Stroomversnellingsnetwerk (bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, financiers, netwerkbeheerders en andere betrokken partijen) en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB). Het NOM Keur richt zich op energieprestaties, maar comfort, gezondheid en kwaliteit zijn net zo belangrijk. Uiteindelijk moeten bewoners een fijne, comfortabele en goed werkende NOM-woning met garanties krijgen.

Drietrapsraket
Het NOM Keur is een drietrapsraket. Nul-op-de-Meter voorstellen worden gekeurd op de drie onderdelen Propositie, Toepassing en Levensduur. Pas wanneer alle drie de onderdelen goed zijn ontvangt de bouwer het NOM Keur. Bij de propositie gaat het er om hoe het plan er op papier uitziet. Deze keuring gaat overigens verder dan alleen het beoordelen van de technische oplossingen. Er hoort bijvoorbeeld ook een meerjarenonderhoudsplan bij en een plan voor bewonerscommunicatie. Als de bouwer zijn propositie daadwerkelijk gaat realiseren, dan wordt er gekeurd op toepassing. Voor het NOM Keur op Levensduur wordt na één jaar en na drie jaar contact gezocht met de huurder, verhuurder en de bouwer om een check uit te voeren op prestaties van de woning en het woonplezier van de bewoners. Corporaties, particulieren en andere geïnteresseerden kunnen straks op een website kijken of bouwers het NOM Keur hebben.

De bouwers en corporaties binnen het Stroomversnellingsnetwerk uitten de wens om met elkaar duidelijke prestaties af te spreken. Verduijn: “We zagen in de markt NOM-proposities ontstaan door aanbieders die bijvoorbeeld geen enkele inspanning doen om een woning te isoleren, maar wel het hele dak volleggen met zonnepanelen. Daarmee haal je misschien wel Nul-op-de-Meter, maar is het comfortabel, of duurzaam? NOM Keur brengt daar nu verandering in.”

Er is momenteel een NOM Keur Handboek beschikbaar dat primair bedoeld is voor degene die toetst of een renovatie propositie of project in aanmerking komt voor het NOM Keur. Kijk voor meer informatie op de Stroomversnelling website of op Energielinq.

Meer weten over de nieuwbouw-versie van NOM Keur? Bezoek dan op 7 maart aanstaande de ZEN-platformbijeenkomst in Driebergen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties