NOM of niet NOM?

In 2017 realiseerde Hendriks Coppelmans voor wooncorporatie Woonveste de eerste nul-op-de-meterwoningen in Haaren. Inmiddels zijn de woningen anderhalf jaar bewoond. Dan kun je dus terug gaan kijken om te zien of er na een jaar ook echt nul op de meter stond. Wat blijkt: alle woningen in Haaren zijn ‘echt’ nul-op-de-meter.

In nieuwbouwproject Wijngaert III bouwde Hendriks Coppelmans vijftien NOM-huurwoningen. Drie eengezinswoningen, gebaseerd op het concept BudgetRijwoning, en twaalf levensloopwoningen (gelijkvloers). Alle woningen zijn uitgerust met een bodemwarmtepomp en gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De eengezinswoningen zijn uitgerust met indakzonnepanelen. Bij de gelijkvloerse woningen liggen deze op het platte dak.

Inzicht in de resultaten
In elke woning is een monitoringssysteem van BeNext geïnstalleerd. Zo hebben Hendriks Coppelmans en Woonveste inzicht in de werkelijke energieprestatie van de woningen. Via een portal kunnen de volgende gegevens worden ingezien, zowel per woning als voor het totale project:

  • Werkelijke energieverbruik: huishoudelijk (elektrische apparaten) en gebouwgebonden (de installaties);
  • Liters warm water verbruik;
  • Hoeveel de zonnepanelen hebben opgewekt

Uit de gegevens blijkt dat alle woningen in Wijngaert III na een jaar ‘echt’ nul-op-de-meter zijn. De woningen hebben over een jaar genomen meer opgewekt dan vooraf ingeschat. Ook aan de verbruikskant (huishoudelijk én gebouwgebonden) bleven de woningen netjes binnen de beschikbare bundel. Sommige royaal, andere net.

Terugkoppeling naar bewoners
Woonveste vraagt een energieprestatievergoeding voor de huurwoningen. Een voorwaarde van deze vergoeding, is dat Woonveste de bewoners ieder jaar op de hoogte houdt van het energieverbruik van hun woning. Daarom ontvangen bewoners elk jaar een rapportage van de corporatie. Daarnaast hebben de bewoners zelf ook een inlog voor het platform van BeNext. Naast het overzicht van het energieverbruik en de opwekking van de zonnepanelen, kunnen zij ook zien wat er op dat moment, “live”, in de woning wordt verbruikt. Hierin hebben Hendriks Coppelmans en Woonveste geen inzicht, in verband met de privacy van bewoners.

Leerproces
Hendriks Coppelmans monitort de NOM-woningen om te kunnen zien of alle installaties naar behoren werken. En voor het eigen leerproces. In de projecten die door Hendriks Coppelmans zijn gerealiseerd, worden verschillende installatiesystemen toegepast. Met alle beschikbare data kan er een goede vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende systemen.

Dit artikel is gebaseerd op een nieuwsbericht op de Hendriks Coppelmans website.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties