Norm voor berekening BENG voor 90% klaar

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt de NTA 8800, een rekenmethode die wordt ontwikkeld door NEN, TNO, DGMR en Nieman RI in opdracht van het Ministerie van BZK. 

In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: een rekenmethode waarmee het energiegebruik van gebouwen onder standaardomstandigheden kan worden berekend. Momenteel is dat NEN 7120. De overheid gebruikt deze om eisen te stellen voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen, via de energieprestatiecoëfficiënt (epc), en in afgeleide vorm ook voor de energieindex (EI) en het Energielabel van bestaande gebouwen.

Vanaf 2020 zijn de BENG-eisen van toepassing. Daarvoor is het belangrijk ook de rekenmethode te herzien. De nieuwe rekenmethode zal in lijn zijn met de nieuwste Europese normen, zodat de basisrekenmethode voor gebouwen in heel Europa op elkaar is afgestemd en geschikt is voor zeer energiezuinige gebouwen. De NTA 8800 zal geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Naar verwachting is NTA 8800 in de tweede helft van 2018 beschikbaar voor de markt. Op 20 november 2018 wordt de nieuwe bepalingsmethode gepresenteerd tijdens een congres dat door NEN wordt georganiseerd.

Op 21 maart vond bij NEN een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Hierbij werd de 90%-versie van NTA 8800 gepresenteerd aan de commissieleden. De methode is nu zo ver uitgewerkt dat daarmee de kostenoptimaliteitsstudie kan starten voor het bepalen van de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Hierdoor ontstaat er ook meer inzicht in de haalbaarheid van de voorlopige BENG-eisen. Op de website gebouwenergieprestatie.nl van NEN staat een uitgebreid verslag van de NEN-bijeenkomst op 21 maart, dat een goed inzicht geeft in de aard van de veranderingen die op stapel staan.

Tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni a.s. zal Ieke Kuijpers – van Gaalen (DGMR, foto) een praktijkgerichte plenaire inleiding geven over de meest recente inzichten rond de komende BENG-regelgeving. Zowel over de drie voorgenomen BENG-eisen van het Rijk, als over de 90% versie van de NTA 8800.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties