Nul-op-de-meter? Scoor nog beter. Basisbijeenkomst

bouwlokalenEen ‘Nul-op-de-meter’ nieuwbouwwoning bouwen. Technisch kan het, financieel is het lonend. Bovendien groeit de vraag naar energieneutraal. Toch voldoen tot op heden veel nieuwbouwwoningen niet aan de gestelde bouweisen. Het gevolg: tocht, ongezonde woonomstandigheden en onnodig hogere energiekosten. Hoe zorgt u er als manager voor dat u in de nabije toekomst bij die partijen hoort die de gevraagde bouwkwaliteit leveren, en liefst nog iets extra’s?
Kom naar de Basisbijeenkomst Nul-op-de-meter, verzorgd door SBRCURnet in opdracht van de partners van het Lente-akkoord.

Let op!! De verdiepingsbijeenkomsten zijn op 16 april (Tilburg) en 15 mei (Ruinen). De bijeenkomst op 10 april is vervallen.

Jaap Neeleman (DWA) een enthousiast expert met veel praktijkervaring, laat u inzien hoe u tot de koplopers op het gebied van energiezuinig bouwen kunt gaan behoren. Een tweede spreker vertelt uit eigen ervaring hoe binnen zijn organisatie kwaliteitsborging is verankerd en welke voordelen ze er mee behalen.

Voor wie
Voor managers werkzaam bij bouwbedrijven.

Wat leert u?
In twee uur tijd laat Neeleman u zien dat het realiseren van een écht duurzaam, comfortabel, gezond én veilig gebouw begint met het stellen van goede vragen. Voor wie bouwt u en wat voor bouwer wilt u zijn? Hoe komt u tot een goed, integraal ontwerp en hoe zorgt u voor goede uitvoering? Als oplossing reikt hij onder andere de zogenoemde KopStaart aanpak aan.

Jaap Neeleman gaat in zijn verhaal dieper in op:

  • alle ins en outs rondom de zogenoemde KopStaart aanpak
  • private kwaliteitsborging
  • aansprakelijkheid
  • verbetering van de vraaggerichtheid van de bouw.

Wat is de KopStaart aanpak?
De KopStaart aanpak houdt in dat ontwikkelaars én bouwers hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen die ze opleveren. Hij bestaat uit twintig praktische aandachtspunten voor professionele opdrachtgevers om aan het begin en einde van het bouwproces de opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen.

Verdiepingsbijeenkomsten voor uitvoerders

Naast deze basisbijeenkomsten worden veriepingsbijeenkomsten georganiseerd. Die zijn gericht op de praktische uitvoering van de kwaliteitsborging.
Verdiepingsbijeenkomst 16 april
Verdiepingsbijeenkomst 15 mei

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties