Onderzoek over nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw

page_Checkbox_160x160In 2015 treedt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in werking. Het is belangrijk dat de communicatie over dit nieuwe stelsel zo goed mogelijk verloopt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Instituut voor Bouwkwaliteit onderzoeken hoe gemeenten, bouwbedrijven en ontwikkelaars tegenover deze nieuwe manier van werken staan en op welke manier u met de invoering ervan geholpen kunt worden.

Online vragenlijst 
Wilt u aan dit onderzoek meewerken? Dat kan door het invullen van de vragenlijst. Dit kost u ongeveer 10 minuten.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties