Opinie: Biomassa verbranden of terug naar de bedoeling?

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

Opinieartikel van Yuri Pelser (Woon Duurzaam) op persoonlijke titel. 

Is BENG eng of valt het allemaal wel mee? Ik weet niet hoe u het zelf ervaart, maar dat de introductie van BENG voor opschudding zorgt is wel duidelijk. Harm Valk vertelde de bezoekers van de laatste ZEN-bijeenkomst al dat het rekenen met de BENG-eisen momenteel veel overeenkomsten vertoont met het spel ezeltje prik.

De komende tijd is het niet mogelijk om een goed gefundeerde uitspraak te doen over welke maatregelen tot welk resultaat gaan leiden. Dat kan pas als alle maatregelen zijn vastgesteld, en de software om de resultaten te berekenen beschikbaar is.

Biomassa verbranden
Een onderdeel waarvan ik hoop dat het alsnog gaat veranderen is de bijdrage van biomassaverbranding in de BENG 3 categorie. Zoals het er tot nu toe uitziet gaat deze maatregel veel bijdragen aan het behalen van de nog vast te stellen BENG-eisen. Het wordt, als er niets verandert, voor de hoogbouw zo goed als zeker de BENG klapperrrrrrrrrrr van het jaar. Met een biomassa-ketel, die vaak gestookt wordt op houtpellets, wordt de puzzel voor deze gebouwen al snel een stuk gemakkelijker.

Quick & dirty
Ook in de tijd dat de EPC van 1,2 naar 1,0 en naar 0,8 verlaagd werd was er een quick oplossing die tot veel dirty situaties geleid heeft. Balansventilatie met warmteterugwinning was toen in veel projecten die al klaarlagen, maar waar vóór de EPC-aanscherping nog geen vergunning voor was aangevraagd, de snelle en relatief goedkope oplossing. In de systeemwereld is de klus dan geklaard zou je zeggen. Maar in de echte leefwereld gebeurde er iets waarvan menigeen bij het zien van het nieuws over de Amersfoortse wijk Vathorst vond dat dat toch niet de bedoeling kon zijn. Ik kijk ter inspiratie nog wel eens naar het filmpje van Wouter Hart over de verdraaide organisatie om weer terug te keren naar de essentie: wat is nu eigenlijk de bedoeling van mijn werk?

Terug naar de bedoeling
Daar zit ook nu weer de uitdaging. Willen we er eigenlijk wel voor zorgen dat de wettelijke rekenmethodiek niet overmatig aanstuurt op een economisch zeer voordelige oplossing? Eentje waar je als ontwikkelaar met een Excel-sheet geen nee tegen kunt zeggen? Of gaan we toch maar voor de korte termijn oplossing van het probleem dat nu door de BENG-eisen op ons al overvolle “bouw” bord wordt gelegd. Biomassa, en daarmee houtpellets zijn een onderwerp van discussie waar ik in deze column voor het gemak even geen enkele nuance in aanbreng. Zelf denk ik dat we alle CO2 die we in levende biomassa, ook wel bomen genaamd, opslaan daar zo lang mogelijk moeten laten zitten. Elk beetje helpt wil ik maar zeggen. Zondag met Lubach heeft er een mooi item aan gewijd. Zolang we bomen sneller kunnen verbranden dan we ze kunnen laten groeien denk ik dat we beter in kunnen zetten op maatregelen die in de leefwereld een waardevolle bijdrage leveren aan wat echt de bedoeling is.

Wat is de bedoeling?
Het is de vraag die we onszelf bij onze plannenmakerij telkens weer kunnen stellen. Wat is de bedoeling van de duurzame en energiebesparende maatregelen die we nemen? Aan de BENG-eis voldoen? (Systeem wereld) Of CO2-uitstoot verminderen en daarmee de problemen die door klimaatverandering optreden voorkomen? (Leefwereld). We bouwen een systeemwereld om ons in de leefwereld te ondersteunen. Elk systeem dat daar niet aan voldoet schiet wat mij betreft haar doel voorbij en vraagt erom aangepast te worden. Zeker als het nog maar een concept is.

Hoe zit het met u?
Wordt uw leven ondersteund door het systeem of wordt u door het systeem geleefd?

Yuri Pelser (Woon Duurzaam)


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties