Opinie: Tijd voor een Lente-akkoord 2.0!

Dit opinie-artikel van Ronald Schilt (Directeur Merosch) verscheen op de Cobouw-website op 7 februari

Het op 22 april 2008 gesloten energie-akkoord tussen de overheid (VROM) en de markt (BouwendNederland, NEPROM en NVB) was een grote doorbraak (nota bene in de crisis). Het tijdperk van strijd tussen overheid en markt over de periodieke aanscherping van de energienormen werd vervangen door een tijdperk met een duidelijk doel voor ogen en intensieve samenwerking en kennisontwikkeling om dit doel te bereiken. Het zorgde ervoor dat de EPC voor woningen daalde van 0,8 naar 0,6 in 2011 en naar 0,4 in 2015. Naast de genoemde verlagingen sprak men al in 2008(!) ook de doelstelling uit om in 2020 energieneutrale woningen te bouwen (EPC=0).

Na verloop van de tijd is het begrip “Energieneutraal” vervangen door BijnaEnergieneutraleGebouwen (BENG) en bleek rond 2015 dat dit gelijk stond aan een EPC van ongeveer 0,2 (i.p.v. de in 2008 beoogde EPC=0). Na intensief lobbywerk zijn er eind 2018 wijzigingsvoorstellen gedaan voor de BENG-norm die voor woningbouw neerkomt op een vergelijkbare EPC=0,4 (i.p.v. de in 2015 beoogde EPC=0,2).

Oftewel hoe dichter we 2020 naderen, hoe minder ambitieus we zijn geworden. De paradox is echter dat de urgentie om aan energiebesparing te doen toeneemt. Wat gebeurt hier? We hebben de ogen van het doel afgehaald en zijn om ons heen gaan kijken. We zijn gaan kijken naar Brussel en de rest van Europa en gaan mee met de grillen van de markt.

Ho, niet harder lopen dan de rest. Gevolg: het doel van EPC=0 werd BENG (EPC=0,2). Daarna hebben we onze weg vervolgd. Vervolgens zijn we weer om ons heen gaan kijken. Wat zagen we? De bouwkosten nemen wel erg hard toe.

Geen ambitie
Gevolg: aanpassing BENG-norm van een EPC=0,2 naar EPC=0,4 voor 2020. Op zichzelf door allemaal legitieme argumenten, maar zijn we niet te veel om ons heen gaan kijken en hebben we hierdoor het doel niet uit het oog verloren? Wordt het niet tijd voor een Lente-akkoord 2.0?

De BENG-norm voor 2020 heeft geen ambitie en betekent de facto dat we sinds 2015 nauwelijks aanscherping meer hebben van de energieprestatie voor nieuwbouwwoningen. Dat is helaas vooralsnog een gegeven, maar wat het meest frustreerde is dat daar de horizon stopt.

Geen stip op de horizon. Geen ambitie om bijvoorbeeld in 2025 volledig energieneutrale woningen te bouwen. Gaan we weer terug naar de periode van strijd en hakken in het zand van vóór 2008? Dat zou zonde zijn, want het heeft ons veel gebracht.

Dus bij deze de oproep aan de overheid en BouwendNederland, NEPROM en NVB; ga met elkaar aan tafel, scherp bij voorkeur de huidige BENG-eisen aan, maar definieer in ieder geval een doel voor 2030 en ga de samenwerking weer aan.

Kortom: tijd voor een Lente-akkoord 2.0.

Ronald Schilt (Directeur Merosch)


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties