Opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw gebouwen beschikbaar

Per 1 juli 2013 moeten bouwers en ontwikkelaars aantonen dat het door hen gebouwde gebouw ook daadwerkelijk energiezuinig is. Geen enkele nieuwe woning en utiliteitsgebouw mag dan nog worden verkocht of verhuurd zonder een energielabel. Dit is één van de wijzigingen ten gevolge van de herziene EPBD (recast). Er dient nu al gestart te worden om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen bij de gebouwen die nu gebouwd worden en na 1 juli 2013 worden opgeleverd.

Bewijsmateriaal EPC-berekening
Tot nu toe kon men nog volstaan met het overleggen van een EPC-berekening. De EPC-berekening werd als gelijkwaardig aan het Energielabel  beschouwd. Met de invoering van de  EPBD recast kan dit niet meer. Het nieuwe gebouw dient  dan vóór de overdracht bezocht te worden door een energielabeladviseur. Deze gaat ter plekke in het gebouw na of alle energiebesparende maatregelen die aangenomen zijn in de EPC-berekening ook daadwerkelijk in het gebouw zijn aangebracht. Om dit  Energielabel voor nieuwe gebouwen te kunnen opstellen heeft ISSO in opdracht van Agentschap NL samen met de marktpartijen een opnameprotocol voor Energiezuinige gebouwen opgesteld, de zogenaamde detailmethode. Deze protocollen zijn nu beschikbaar. De partijen uit het bouwproces kunnen nagaan welk bewijsmateriaal zij dienen te verzamelen en aan welke eisen dit bewijsmateriaal dient te voldoen. De opnameprotocollen kunt uw downloaden via de pagina ‘informatie EPA’ op de website van ISSO

Energiebesparende maatregelen
In het opnameprotocol voor energiezuinige gebouwen wordt aan de hand van de bij de bouwaanvraag ingediende EPC-berekening gecontroleerd of alle Energiebesparende maatregelen uit de EPC-berekening ook daadwerkelijk in het gebouw zijn aangebracht. Indien er een aantal energiebesparende maatregelen niet zijn aangebracht zal dit resulteren in een slechtere  Energieklasse. Echter niet alle aangebrachte energiebesparende maatregelen zijn bij de oplevering visueel te controleren. De partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, dienen dus tijdens het bouwproces bewijsmateriaal te verzamelen waarmee aangetoond kan worden dat de  Energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk in het betreffende gebouw zijn aangebracht. Naast deze controle kan er bij woningen nog worden nagegaan of het aangebrachte ventilatiesysteem naar behoren functioneert, de zogenaamde ventilatietoets uit de ‘kopstaart aanpak’ van de Lente-akkoordpartijen.

ISSO-publicaties
Er is een opnameprotocol voor energiezuinige woningen/appartementencomplexen en een opnameprotocol voor energiezuinige utiliteitsgebouwen beschikbaar. Deze opnameprotocollen en de bijbehorende delen van de BRL 9500 zijn in de vergadering van  27 september 2012 door het Centraal College van Deskundige van KBI goedgekeurd. In 2013 zullen de opnameprotocollen worden opgenomen in de betreffende ISSO-publicaties 82.1 ’Energieprestatieadvies Woningen/Woongebouwen’ en ISSO-publicatie 75.1 ‘Energieprestatieadvies Utiliteitsgebouwen’.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties