Opnameprotocollen EWN (Woningbouw) en EUN (Utiliteitsbouw)

handleiding opnameprotocollenDe opnameprotocollen EWN (Woningbouw) en EUN (Utiliteitsbouw) van ISSO (2013) zijn ontwikkeld op verzoek van (en met medewerking van) het Lente-akkoord.

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen. Bij nieuwbouw is een berekening van de energieprestatie van het gebouw verplicht bij de bouwaanvraag, een EPC-berekening genoemd. Bij oplevering van het gebouw wordt gecontroleerd of het gerealiseerde gebouw inderdaad deze opgegeven energieprestatiecoëfficient (EPC-waarde) heeft. Dit doet een opnemer van de Energieprestatie Nieuwbouw (EPN-opnemer).

Om de EPC-waarde bij oplevering vast te stellen, volgen EPN-opnemers een opnameprotocol voor de woningbouw of voor de utiliteitsbouw. Het protocol is een richtlijn of stappenplan. Hierin wordt beschreven welke gegevens van het gebouw de EPN-opnemer moet controleren, uitgaande van de beschikbare EPC-berekening. Hierbij komen de bronnen en instrumenten die hij gebruikt aan de orde, zoals bezichtigingen op locatie en foto’s tijdens de bouw en een blowerdoormeting.

De gerealiseerde EPC-waarde is belangrijk om aan de klant te kunnen aantonen dat het een energiezuinig gebouw betreft. Dat is een gezamenlijk doel van alle bouwende partijen. U bent ook één van die partijen, waaronder een opdrachtgever, architect, bouwmanagementbureau, aannemer, installateur of EPN-opnemer.

Download Opnameprotocollen EWN (Woningbouw) en EUN (Utiliteitsbouw) (ISSO 2013)

Download Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN (DWA 2013)

Om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen, doet de handleiding u een aantal tips en aanbevelingen. Voor het optimale resultaat en verloop van het opnameproces moeten een aantal stappen van het opnameprotocol in uw bouwpraktijk worden geïntegreerd.

RVO heeft DWA opdracht gegeven het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwutiliteit te toetsen bij meerdere woningbouw- en utiliteitsprojecten. Praktische ervaringen met beide protocollen zijn samengebracht in de handleiding. Met een goede voorbereiding op de EPC-toets bij oplevering realiseert u energiezuinige woningen en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

Zie ook de ISSO-website voor gerelateerde publicaties


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties