Oproep: Leren op de bouw

controleHet Lente-akkoord is op zoek naar nieuwe motiverende manieren om bouwvakkers op het werk te scholen. Heeft u hier ervaring mee, of heeft u een goed idee? Laat het ons weten! De beste ideeën of methoden willen we waar mogelijk ondersteunen en laten testen in een pilottraject.

De ontwikkelingen in de bouw gaan rap. Isolatiewaarden gaan omhoog. Energie-eisen worden aangescherpt. De bouwkwaliteit bij oplevering wordt belangrijker. Wellicht wilt u (als ontwikkelaar of bouwbedrijf) uw koper of opdrachtgever een bepaalde energierekening garanderen. Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers op de bouw voldoende bijgeschoold blijven? Stuurt u ze op cursus? Komt een praktijkexpert lesgeven op de steiger? Of heeft u een andere aanpak?

Mail uw idee of methode voor 31 december naar info@lente-akkoord.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties