Panklare informatie voor uw potentiële kopers of huurders

Bewust Nieuwbouw-grootAanbieders van nieuwbouw en andere professioneel betrokkenen kunnen voor vakkennis en consumenteninformatie voortaan terecht op het kennisplatform van de consumentenwebsite www.bewustnieuwbouw.nl. Deelname aan het platform is kosteloos.

Het platform BewustNieuwbouw.nl – een initiatief van de NEPROM – biedt allerhande informatie die professionele partijen kunnen gebruiken in de communicatie richting hun (potentiële) kopers of huurders. De komende tijd komt er steeds meer informatie beschikbaar. Het platform is bestemd voor projectontwikkelaars, beleggers, bouwers, corporaties (aanbieders) en andere professioneel betrokkenen, onder wie makelaars, notarissen en architecten.

Informatie voor kopers en huurders
“Dankzij het platform hoeven professionals de informatie niet meer zélf te vergaren en ook niet meer zelf geschikt te maken voor hun doelgroepen” aldus NEPROM-directeur Jan Fokkema. “Sterker nog, veel van de informatie kunnen zij een-op-een doorzetten naar hun (potentiële) kopers of huurders. Dat scheelt veel tijd. En natuurlijk kunnen deelnemers aan het platform er zeker van zijn dat de informatie correct en actueel is én van hoogwaardige kwaliteit.”

Hoe meer professionals meedoen, hoe beter consumenten worden bediend. Fokkema: “Want dát is het hoofddoel van Bewust Nieuwbouw. We willen graag dat consumenten bewust kiezen voor nieuwbouw, op basis van goede informatie.”

Kwaliteitslabel
Het streven is dat Bewust Nieuwbouw een landelijk bekend kwaliteitslabel wordt. Deelnemers aan het platform kunnen hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van het Bewust Nieuwbouw-logo, het delen van nieuwsberichten in de eigen nieuwsbrief en het aanleveren van koperstestimonials. Ook via Twitter en Facebook kunnen zij consumenten wijzen op BewustNieuwbouw.nl.

Zie ook de consumenteninformatie op Bewust Nieuwbouw over moderne technieken en energiegebruik. Heeft u in interesse in deelname aan het zakelijke platform Bewust Nieuwbouw? Schrijf u nù in!


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties