Parallelsessies

Het middagprogramma van het ZEN-festival bestaat uit twee rondes van in totaal ongeveer 14 deelsessies. De eerste ronde duurt van 13:15 tot 14:30 en na de pauze zijn er twee kortere rondes van 15:15-15:45 en van 16:00-16:30. Hieronder een greep uit het sessie-aanbod.


25.000 windmolens op de Noordzee: 2050 – An Energetic Odysseyodyssey

Op de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam als uitdagende ontwerpstudie gepresenteerd: 25.000 windmolens op de Noordzee. Van onbereikbaar vergezicht naar startpunt voor een brede dialoog. Over onder andere de ruimtelijke impact van energietransitie. Naar een verdienmodel voor wind zonder subsidies. Hoe wordt daar in de tender voor het Borssele windpark op voorgesorteerd?
Met onder anderen:
Dirk Sijmons, Adviseur, landschapsarchitect H+N+S Landschapsarchitecten
O.l.v. Jan Fokkema, Directeur NEPROM

Alles over BENG en grondgebonden woningbouw
Winde16_oostgevel_en_dakopbouw_in_uitvoering_april_2016_foto_cH_Valk_kleiner
Per 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan BENG: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. De vertrouwde EPC wordt vervangen door drie BENG-eisen: maximale energiebehoefte, maximaal primair energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbare energie. Wat betekent dit voor de praktijk? Binnen het ZEN-platform is met een aantal opdrachtgevers bij concrete bouwprojecten uitgebreid onderzocht wat BENG precies voor bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zou betekenen. Resultaat: nieuwste inzichten voor grondgebonden woningbouw; waardevolle kennis die je morgen kunt toepassen!
Harm Valk, Senioradviseur Energie en Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs
O.l.v. Annemie Loozen, Projectleider BENG Marktimplementatie RVO

Energieke inspiratie uit de praktijkUPC

Ontwerpen met ambitie: van BENG naar ENG. Ofwel: écht energieneutraal. Niet alleen in technische zin, maar ook in ‘menselijke’ zin: intelligente en duurzame bouw, die inspiratie en comfort biedt aan de gebruiker. Geen toekomstmuziek maar toegepaste praktijk. Nu al!
Paul de Ruiter, Paul de Ruiter Architects
O.l.v. Jan Fokkema, Directeur NEPROM

De toekomst van energiepositief wonentesla-powerwall-battery-mounted-outside

Energiebedrijven en de energietransitie, de consument en duurzaamheid. Eneco biedt nieuwe producten en diensten aan die inspelen op ontwikkelingen op de energiemarkt. Inzicht in rendement met Zon op Toon, opslag van zelf-opgewekte energie in je thuisbatterij, de Tesla Powerwall. Slim verbinden via smart grids is de volgende stap op weg naar onafhankelijkheid van centrale elektriciteitsnetwerken.
Dirk-Jan Middelkoop, Manager Solar & Storage Eneco Innovation & Ventures
O.l.v. Jan Fokkema, Directeur NEPROM

De marketing van energiezuinige woningenHof-van-Heden1

Een goed product is het halve werk. De andere helft betreft de kunst van het verleiden. Kijk de kunst af van kenners. Leer hoe gedragspsychologie daarbij kan helpen aan de hand van het project Nobelhorst in Almere van Dura Vermeer Bouw. Waarom willen mensen een energienota-nul-woning kopen, wat drijft hen? En hoe speelt VolkerWessels in de marketing daarop in? Geen kunstje maar kunde!
Sjoerd Dijs, ontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Hengelo
Evert-Jan van de Haar, wooncoach en verkoopmanager VolkerWessels Vastgoed
O.l.v. Leendert Meijers, Adjunct-directeur NVB

Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balansnulovermorgen

Grootschalige Nul-op-de-Meter-projecten in de sociale huursector zijn voortaan goed rond te rekenen nu de Energieprestatievergoeding wettelijk is geregeld. Het is zelfs mogelijk om de energieprestatie te garanderen bij gelijkblijvende woonlasten voor de huurders, onder de aanname dat NOM zo’n 20.000 euro extra kost. Welke kansen biedt dit voor corporaties die aan de slag willen met NOM? En een praktijkvoorbeeld: Nul-op-de-Meter appartementen van 7 lagen die nu al BENG-proof zijn. Dat kan alleen met duurzaam ontwerpen: al op de tekentafel uitgaan van de nieuwe eisen. Het project Nul Over Morgen in Bergen op Zoom laat zien dat deze manier van ontwerpen onverwachte oplossingen oplevert.
Ivo Opstelten, Projectleider NOM Financiën Stroomversnelling
Patrick Harting, Projectmanager Marsaki
Ferry den Ridder en Stefan Grasso, architect grassodenridder_architecten
O.l.v. Maarten Georgius, Adviseur Opdrachtgeverschap Aedes

Leren van bewonerservaringen met Nul-op-de-Meterwatwerkt

Sjoerd Klijn Velderman werkt binnen de Stroomversnelling aan doorontwikkeling van het sterk bewonersgerichte NOM-keur label. Hij zal op basis van zijn ervaringen met het huidige NOM-aanbod een aantal kritische noten kraken. Onder het motto practice what you preach gaat hij graag de discussie met je aan op 3 november. In deel twee van de sessie hoor je hoe bewoners een Stroomversnelling NOM-woning echt ervaren. Het Centrum voor Woononderzoek doet al enkele jaren kwalitatief onderzoek naar klantbeleving voor de Stroomversnelling. Hans van Vucht zal een aantal technische oplossingsrichtingen langs de meetlat van de bewoner leggen, en hij geeft tips over hoe je zelf bewoners naar hun ervaringen kunt vragen.
Sjoerd Klijn Velderman, Directeur ENDULE BV
Hans van Vucht, Directeur Centrum voor Woononderzoek
O.l.v. Helen Visser, Secretaris beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland

Alles over BENG en gestapelde bouwamstelkwartier800
Per 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan BENG: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Ook gestapelde woningbouw. Dat is beslist niet gemakkelijk. Binnen het ZEN-platform is met een aantal opdrachtgevers bij concrete gestapelde woningbouwprojecten uitgebreid onderzocht wat BENG precies voor bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zou betekenen. Het blijkt dat de interactie tussen woningoriëntatie, gebouweigenschappen en bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zeer groot is en dat echt alles uit de kast gehaald moet worden om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hoewel niet altijd eenvoudig kun je die inzichten morgen gebruiken. En leer van de praktijk! Het verhaal van de ontwikkeling van de eerste energieneutrale woontoren in Nederland: @Home Amstelkwartier in Amsterdam (oplevering medio 2017).
André Kruithof, Adviseur Energie en Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs
Stefan de Ruijter, Projectdirecteur Hurks vastgoedontwikkeling
O.l.v. Annemie Loozen, Projectleider BENG Marktimplementatie RVO

Door de ogen van… bewoners
Zinkerblok2
In theorie leiden energiebesparende maatregelen tot een lager energieverbruik. In de praktijk echter spelen bewoners hierbij een grote rol. De bewoner kan door zijn gedrag het energieverbruik positief of negatief beïnvloeden. Is de thermostaat te ingewikkeld om in te stellen? Maakt het ventilatiesysteem te veel geluid zodat de bewoner ‘m uitzet? Bewoners zijn geen technici; zij weten vaak niet hoe installaties werken. Het is aan de professional om handige toepassingen te maken en de werking duidelijk uit te leggen. Tijdens deze workshop kijken we door de ogen van bewoners naar enkele informatiepakketten zoals die werden geleverd bij een woning. We krijgen hierbij hulp van leden van Adviescommissies Wonen van VACpunt wonen. Is er ruimte voor verbetering? Oordeel zelf!
Nelleke Nelis, Adviseur Gebruikskwaliteit VACpunt Wonen
Herm Geerbex, Ric Hettinga, Eline Lemstra, D. van der Meer en Monique Zwetsloot, allen VAC-leden
O.l.v. Helen Visser, Secretaris beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland

New Urban Energy02-zonneboom nijmegen

In je directe omgeving liggen onontdekte kansen. Zo kun je overtollige warmte of koude uitwisselen met je buren. En kun jouw energiezuinige huis aansluiten op een smart e-grid. In Amsterdam en Grenoble (Fr) doen 23 partijen praktijkervaring op met ‘New Urban Energy’ in het EU-project City-zen. Wat zijn hun ervaringen en hoe kun je hier zelf mee aan de slag?
Annelies van der Stoep, Coördinator Energietransitie Amsterdam Smart City
O.l.v. Claudia Bouwens, Programmaleider Lente-akkoord

Marketingpsychologiewalnoot

Wanneer heb jij voor het laatst iemand ervan overtuigd iets te doen waar hij/zij aanvankelijk niet toe geneigd was? Of wanneer ben jij zelf verleid iets te doen waartoe je eerst niet bereid was? Ontdek wat de werkzame bestanddelen zijn van succesvolle verleidingsstrategieën! Beslissingen komen immers niet tot stand op basis van rationele overwegingen maar op basis van impulsen en emoties. Wat betekent dat voor de marketing van duurzaamheid? “Marketing 3.0 is het verleiden van het reptielenbrein.”
Niels Götz, Marketingpsycholoog, partner 5plus1 marketing en communicatie
O.l.v. Leendert Meijers, Adjunct-directeur NVB

ZEN-ideeën-carrouselcarrousel
Vijf ZEN-ideeën in vogelvlucht

SlimWonen: hoe maken we van energiedata een klantwaarde?

Terwijl de meeste consumenten geen idee hebben van de snelheid waarmee onze samenleving digitaliseert, laten professionals en masse huizen tegen hun bewoners ‘praten’. Maar wil een bewoner dan als eerste met energiedata geconfronteerd worden? Hoe geeft Heijmans hier vorm aan richting bewoners? Alle koopeengezinswoningen van Heijmans worden sinds 1 juli 2015 standaard met SlimWonen huisbesturing uitgerust, daarbij onder meer gebruik makend van Busch-Jaeger Free@Home.
Patrick Koch, Adviseur energie & duurzaamheid Heijmans
Transparent
Met HERO naar ZERO
HERO als accelerator: schaalbaar, betaalbaar en meetbaar. Hero Balancer streeft naar Full Electric, onafhankelijk van een netbeheerder met 100% lokaal op te wekken energie. Door het kunnen in- en uitschakelen van lokale energiebronnen bij vraag en een groot aanbod op de APX, kan HERO bijdragen aan de oplossing van een overbelasting op het energienetwerk.
Henk de Hartog, Business developer Hero Balancer
Transparent
O.l.v. Claudia Bouwens, Programmaleider Lente-akkoord

DOE MEE MET DE ZEN INNOVATIE-EXPOSITIE

In samenwerking met het NVTB wordt op het centrale plein van het festival de ZEN innovatie-expositie ingericht, exclusief voor maximaal 10 innovatieve toeleveranciers. Een unieke gelegenheid om in contact te komen met koplopers in de bouwsector. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Heb je belangstelling voor deelname? Neem dan contact op met Claudia Bouwens.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties