Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?

minister-blokDe wettelijke basis voor de verplichtstelling van het Energielabel Utiliteitsbouw is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw.

Namens de Lente-akkoord partners is er op 10 april een brief gestuurd naar minister Blok over de hantering en interpretatie van de peildatum 1 juli 2014. Het antwoord op deze brief wordt eerdaags verwacht.

De peildatum voor de ingang van de verplichtstelling geldt per 1 juli 2014 voor de oplevering van gebouwen. Deze verplichtstelling is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw.

Het getuigt volgens de marktpartijen van het Lente-akkoord niet van consistent bestuur om gaandeweg een bouwproject aanvullende eisen te stellen. Maar vooral is het praktisch onmogelijk om gaandeweg een bouwproject aanvullende eisen door te voeren, zonder contractafspraken open te moeten breken. Daarom verzoeken de partners van het Lente-akkoord de minister om de peildatum per 1 juli 2014 niet in te voeren voor gebouwen die vanaf dat moment worden opgeleverd, maar voor gebouwen die vanaf dat moment de aanvraag omgevingsvergunning doen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties