Per 1 januari 2021 energielabel op basis van NTA 8800

Bij oplevering van een nieuw gebouw vanaf 1 januari 2021, wordt het energielabel geregistreerd op basis van de laatste versie van de NTA 8800. Het label bij oplevering is gebaseerd op een detailopname. Op het energielabel komt in ieder geval de energielabelletter en het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar te staan.

Ook energielabels voor nieuwbouw die vanaf 1 januari 2021 wordt opgeleverd, maar waarvan de vergunningaanvraag nog met een EPC-berekening is ingediend, zullen op basis van de NTA 8800 worden opgesteld. RVO laat inzichtelijk maken welke onderdelen vanuit de EPC-berekening op basis van de NEN 7120 gebruikt kunnen worden voor de berekening op basis van de NTA 8800 en welke gegevens aangevuld moeten worden. Dit betreft zowel nieuwbouw woningen als nieuwbouw utiliteitbouw.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal RVO, indien nodig, een aangepaste versie van het opnameformulier/protocol laten maken. Hierin staat dan duidelijk vermeld welke invoer aanvullend nodig is voor NTA 8800 ten opzichte van NEN 7120. Dit moet een duidelijk overzicht van de aanvullend benodigde informatie opleveren. De verwachting is dat RVO deze informatie in mei 2020 beschikbaar heeft.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties