Pilot Kennemer Wonen: opslag zonne-energie in batterijen

“Huurders profiteren meer van eigen opgewekte energie”

Inmiddels zijn 4.500 huurwoningen van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. De komende vier jaar komen er nog eens 6.000 woningen bij, zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen. Opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt, wordt nu nog teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

“En dat is zonde…” vindt Michiel van Baarsen, manager Vastgoed bij Kennemer Wonen. “Door de energie op te slaan in een slim batterijsysteem blijft de eigen opgewekte stroom beschikbaar voor bewoners. Samen met Ecorus en iWell zijn we daarom een duurzaam initiatief begonnen dat ook een financieel voordeel voor de bewoners oplevert én past bij onze stappen op het gebied van duurzaamheid.”

Verduurzamen en besparen gaan hand in hand
Kennemer Wonen heeft in samenwerking met bedrijf iWell bij appartementencomplex de Maasstraat in Oudorp en Professor Winklerlaan in Castricum batterijen geplaatst, die de teveel opgewekte energie van de zonnepanelen opslaan. Wanneer er op bepaalde periodes van de dag meer energie wordt gevraagd dan de zonnepanelen op dat moment kunnen leveren dan wordt de batterij gebruikt, in plaats van het elektriciteitsnet. Een voorbeeld van een moment dat er veel energie wordt gevraagd is het gebruik van een lift in een appartementencomplex in de ochtend en in de avond. Zonnepanelen plus batterij besparen zo jaarlijks ruim 4.000 euro op de servicekosten van een complex. Verduurzamen en besparen gaan hand in hand.

Bewoners enthousiast en besparen direct
Dankzij de koppeling van de batterij aan de zonnepanelen blijft 65% van alle opgewekte zonnestroom bewaard binnen het complex. Zonder batterij zou dit ongeveer 20% zijn. Bewoners van het appartementencomplex in Alkmaar zien dit terug in hun servicekosten. Bewoner mevrouw Bongaards: “Ik ben 87 jaar oud en heb geen verstand van techniek. De monteurs waren gelukkig heel vriendelijk. Ook vind ik het hartstikke mooi dat de servicekosten omlaaggaan en we nu schone stroom hebben.”

Als de pilot positieve resultaten laat zien, kan het zijn dat deze toepassing van opslag in batterijen in de toekomst ook bij individuele woningen met zonnepanelen gaat plaatsvinden. Hierdoor kan een woning of een blok woningen voor een groot deel zelfvoorzienend worden, aldus Kennemer Wonen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties